Sve više stogodišnjaka u BiH

U Bosni i Hercegovini (BiH) trenutno živi 1.149 stogodišnjaka. Broj starijih od 100 godina u ovoj balkanskoj zemlji raste.

U BiH 820 žena ima preko sto godina, dok 329 muškarca pripada ovoj starosnoj grupi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kažu da najviše stogodišnjaka živi na teritoriji glavnog grada. Njih je na teritoriji Sarajeva 195. Sto i više godina ima 131 Sarajka, dok je broj njihovih ispisnika u gradu 64.

Broj bosanskohercegovačkih stogodišnjaka raste. „Nezavisne“ navode da ih je 2019. godine bilo 850.

Prosečna starost umrlih u BiH iznosila je nešto više od 74 godine 2019. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, žene su te godine u proseku umirale u 77 godini, a muškarci u 71.

Kako stare, žene postaju brojnije

Karakteristika celokupnog svetskog stanovništva današnjice jeste da kako stare, žene postaju brojnije. U Evropi je razlika u prosečnom životnom dobu pet do šest godina u korist žena. U Japanu, razlika je još veća.

Prema poslednjem popisu, među građanima Bosne i Hercegovine starosti do 48 godina – više je muškaraca. Međutim, među starijima od 48 godina po brojnosti prednjače žene. Tako i u BiH, žene postaju brojnije kako stare. „Nezavisne“ navode da kod stanovništva koje je starije od 85 godina, odnos je dva naspram jedan u korist žena.

O mnogobrojnim činiocima koji dovode do većeg prosečnog životnog veka kod žena, mogli ste čitati i na Penzinu.

Demograf Aleksandar Majić za „Nezavisne“ kaže da je prvi faktor biološki. Muškarci jesu fizički jači pol, ali žene su fiziološki otpornije. Mnoge bolesti napadaju muškarce znatno ranije nego žene. Već to dovodi do toga da je smrtnost muškog dela stanovništva veća nego kod ženskog.

Na duži životni vek žena, utiče i faktor rizika. Kao primer, Majić navodi da su muškarci, uopšteno gledano, skloniji konzumaciji alkohola, duvana, opijata i tako dalje. Ovakve navike, rizične po zdravlje, utiču na kreći životni vek muškog pola,

Majić naglašava i da u ovome ulogu imaju i nasilne smrti koje su učestalije kod muškaraca. Muškarci generalno rade na poslovima na kojima su češće povrede na radu. Pored toga, ubistva, samoubistva i saobraćane nesreće četiri puta su češće kod muškog pola.

Izvor: Nezavisne
FotografijaKozarac, Bosna i Hercegovina