Amity: Redefinisati odluku o zabrani kretanja korisnika domova

Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity uputilo je Ministarstvu zdravlja Republike Srbije Apel da ovo ministarstvo redefiniše odluku o zabrani kretanja korisnika domova za stare.

Apel Ministarstvu zdravlja UG „Snaga prijateljstva“- Amity uputilo je 12. februara 2021. godine. Apel prenosimo u celini.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U vezi sa ovim, podsećamo i na rezultate ankete „Treba li vakcinisanima dozvoliti izlazak iz domova za stare“ – Zaštita koja uništava

Apel za redefinisanje Naredbe o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica od 14. marta 2020. godine

Poštovani gospodine Lončar,

Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity se godinama bavi pitanjima starosti i starenja i unapređenjem i zaštitom ljudskih prava starijih osoba i zalaže se za njihov bolji položaj.

U martu 2020. godine, uoči proglašenja vanrednog stanja u zemlji, doneli ste Naredbu o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica („Službeni glasnik RS“, br. 28 od 14. marta 2020, 66 od 7. maja 2020, br. 87 od 19. juna 2020, br. 7 od 3. februara 2021) kojom se korisnicima ustanova, između ostalog, zabranjuje napuštanje ustanova.

U međuvremenu, naredba je redefinisana i neka ograničenja su ukinuta ili ublažena, ali, do današnjeg dana, ostala je na snazi zabrana izlaska korisnika iz ustanove, izuzev odlaska na lekarske preglede ili na bolničko lečenje uz obavezan karantin po povratku u ustanovu.

U skladu sa aktuelnom situacijom, informacijama koje su dostupne, kao i profesionalnim znanjima, svesni smo da bolesne starije osobe spadaju u visoko rizičnu grupu oboljevanja od kovida 19. Imamo razumevanja za sve epidemiološke mere koje su u odnosu na njih donošene, ali ne možemo reći da se sa svim merama slažemo, jer smatramo da neke mogu dovesti u veći zdravstveni rizik starije osobe i pre nego sam virus, a neke od njih su i protivustavne.

Naučna istraživanja potvrđuju da su socijalna izolacija i usamljenost razlozi za patnju i važni faktori rizika za stariju populaciju za preživljavanje, posebno za fizičko i mentalno zdravlje, za depresiju, anksioznost i kognitivno oštećenje/demenciju, što je dokumentovano u stručnoj i naučnoj literaturi. Njihova prinudna izolacija upravo povećava sve navedene rizike, jer nisu u mogućnosti da se viđaju sa porodicom, prijateljima, ili drugim osobama koje bi na njih pozitivno uticale i samim tim smanjile navedeno.

Zato apelujemo na Vas, da redefinišete pomenutu naredbu na način da se starijim osobama, korisnicima ustanova za smeštaj koje su imunizirane, dozvoli kretanje van ustanova, uz sve mere predostrožnosti i poštovanje epidemioloških preporuka koje važe za sve građanstvo. Na taj način se ne izlazi u susret samo njihovim potrebama, već se i ispunjavaju Ustavom zagarantovana prava koja oni imaju, a ujedno se i ispunjavaju obaveze koje država Srbija ima, kao potpisnica univerzalnih i međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.

mr Nadežda Satarić,
predsednica Upravnog odbora Amity-a

Pored Ministarstva zdravlja, UG Amity zatražilo je podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Izvor: Snaga prijateljstva – Amity
FotografijaAlex Boyd za Unsplash