Suficit budžeta Srbije 12,8 milijardi dinara na kraju 2019.

Suficit bužeta Srbije, na kraju 2019. godine, iznosio je 12,8 milijardi dinara. Javni dug Srbije na kraju decembra 2019. bio je 23,94 milijarde evra ili 52 odsto BDP-a.

Suficit budžeta Srbije iznosio je 12,8 milijardi dinara na kraju 2019. godine. Prihodi budžeta u 2019. godini bili su 1.274,6 milijardi dinara, a rashodi 1.261,8 milijardi dinara. Ovo je objavilo, 4. februara 2020. godine, Ministarstvo finansija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U decembru 2019. ostvaren je deficit budžeta od 49,5 milijardi dinara jer je naplaćeno 121,1 milijardi dinara prihoda.

Od toga se na poreske prihode odnosi 102,8 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 53,3 milijardi dinara i akciza od 28,8 milijardi dinara.

Neporeski prihodi su bili 13,8 milijardi dinara, a donacije 4,5 milijardi dinara.

Rashodi budžeta u decembru 2019. godine iznosili su 170,6 milijardi dinara. Od toga su troškovi za zaposlene bili 26,3 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 18,1 milijardi. Kapitalni izdaci iznosili su 56,6 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u 2019. godini zabeležen je fiskalni deficit u iznosu od 11,1 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 97,2 milijardi dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države (odnosi se na plan nakon usvajanja rebalansa republičkog budžeta koji je usvojen u oktobru), za ovaj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 27,1 milijardi dinara. To znači da je ostvareni rezultat bolji za 16 milijardi dinara, naglasilo je Ministarstvo finansija.

Javni dug Srbije na kraju decembra 2019. godine bio je 23,94 milijarde evra. Taj iznos čini 52 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Izvor: Danas
FotografijaJosh Appel sa Unsplash

Mogli bi vas zanimati članci: