Stari odmor i u 2022. godini

Stari odmor iz 2019. godine može da se iskoristi i u 2022. godini. Ovom preporukom Vlade nisu obuhvaćeni baš svi zaposleni u Republici Srbiji.

Mnoga preduzeća su se suočila sa problemima u organizaciji godišnjih odmora svojih zaposlenih tokom 2020. godine. Radnici nisu mogli da iskoriste odmore zbog povećanog obima posla ili izolacije. Ti problemi su se nastavili i u ovoj, 2021. godini.

Vlada Srbije je zato preporučila poslodavcima da zaposlenima omoguće da odmor iz 2020. godine iskoriste i u 2022. godini.

Prema Zaključku Vlade Srbije, svim poslodavcima na teritoriji države preporučuje se da radnicima omoguće da odmor za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini, najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Preporuka poslodavcima je i da omoguće radnicima da deo godišnjeg odmora iz 2019. iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. Ovaj odmor treba iskoristi pre korišćenja odmora za 2020. godinu.

Ko može da iskoristi stari odmor i u 2022?

Ova preporuka se, naglašeno je, ne odnosi na sve zaposlene.

„Zaključak Vlade odnosi se na one zaposlene koji zbog prirode posla, u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti kovid-19, zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti kovid -19 ili zbog određivanja izolacije nisu iskoristili odmor za 2020. ili deo odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine.“

Pošto se ovaj zaključak odnosi na sve poslodavce na teritoriji Srbije, njime je stavljen van snage Zaključak Vlade Srbije od 15. decembra 2020. godine. Taj zaključak se odnosio samo na produženje korišćenja godišnjeg odmora za određene kategorije zaposlenih u ustanovama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja.

Ovo je preporuka, naglašeno je. O odmoru zaposleni se dogovara sa poslodavcem. Ipak, kako se ne može oglušiti o Zakon, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor. Takođe, to pravo mu se ne može uskratiti na bilo koji način niti zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu.

Podsećamo, ako zaposleni smatra da su njegova prava iz radnog odnosa povređena, ima pravo da se obrati nadležnoj inspekciji.

Izvor: Blic
SlikaPlavokoso more
Kamen/Papir/Makaze – kreativna internet radionica

Tekst koji bi vas mogao interesovati: