Sporazumi o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Srbija je potpisala 34 međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u toku su pregovori sa još nekoliko zemalja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaMarko Nikolajević za Penzin

Tekst je poslednji put dopunjen 5. novembra 2023. godine.

Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iz 2014. godine, u Srbiji ima oko 191.000 tzv. inostranih penzionera. Od toga, 45.000 penzija stiže iz Nemačke. Veći broj penzija stiže i iz Hrvatske, Austrije, Švajcarske i Francuske.

Republički fond PIO Srbije takođe uredno isplaćuje nešto više od 50.000 penzija onima koji su radili u Srbiji, a sada žive van granica naše države.

Direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević kaže za Večernje novosti da Fond nema evidenciju o penzionerima koji su pravo ostvarili kod inostranih nosilaca obaveznog penzijskog osiguranja. Razlog tome je zato što se rešenja o ino-penzijama dobijaju direktno od zemalja koje ih isplaćuju.

„Podatke imamo samo za države s kojima imamo potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. Samo u slučajevima kada korisnik ima deo staža ostvarenog u Srbiji, država isplaćuje deo penzije adekvatno ostvarenom stažu i po zakonima naše zemlje„, objašnjava Jelica Timotijević.

Zemlje sa kojima su potpisani sporazumi

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zaduženo je za pripremu, zaključivanje i primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Njih je (do 4. decembra 2023. godine) potpisano 35 i to sa: Australijom, Austrijom, Azerbejdžanom, Belgijom, BIH, Bugarskom, Crnom Gorom, Češkom, Danskom, Grčkom, Francuskom, Holandijom, Hrvatskom, Italijom, Kanadom, Kvebekom, Kinom, Kiprom, Libijom, Luksemburgom, Mađarskom, Nemačkom, Norveškom, Panamom, Poljskom, Rumunijom, Rusijom, Severnom Makedonijom, Slovačkom, Slovenijom, Švajcarskom, Švedskom, Tunisom, Turskom i Velikom Britanijom.

*!* Iako je preneto da je Republika Srbija potpisala sporazum sa Australijom (vidi link na kraju teksta), na sajtu Zavoda za socijalno osiguranje Australija nije navedena.

Pomoćnik ministra za PIO Zoran Milošević kaže da su u toku pregovori sa još nekoliko zemalja. U vreme poslednje dopune teksta (5.11.2023), Srbija pregovara sa Albanijom i Portugalijom o potpisivanju sporazuma.

„Iniciramo pregovore o potpisivanju sporazuma sa svim zemljama u kojima živi i radi značajan broj naših građana“, objašnjava i dodaje da sa bivšim jugoslovenskim republikama već godinama postoji saradnja i da se isplata penzija realizuje mesečno, u evrima.

Visina inostrane penzije

Na visinu penzije ne bi trebalo da utiče povratak osobe u domovinu. Iznos penzije ne umanjuje se prenošenjem u drugu zemlju, ali se obračunavaju troškovi transfera penzije.

Ne može se očekivati samo isplata minimalne penzije jer je ona specifična mera zaštite socijalnog položaja penzionera i u većini država garantuje se samo dok penzioner živi u okviru njihovih granica. 


Tekst je poslednji put ispravljen/dopunjen 4. decembra 2023. godine.