Penzije uskoro i iz Albanije?

Državljani Srbije koji su radili u Albaniji, kao i državljani Albanije koji su radili u Srbiji, mogli bi uskoro da očekuju penzije iz te druge zemlje u kojoj su ostvarili deo staža. Pregovara se o potpisivanju Međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju sa Albanijom.

Fotografija (detalj): Ervin Gjata sa Pixabay

Prva runda pregovora između Srbije i Albanije o ostvarivanju prava na socijalno i zdravstveno osiguranje radnika je završena. Na sastanku nadležnih delegacija razmenjene su informacije o sistemima obaveznog socijalnog osiguranja.

„Dve delegacije su usaglasile odredbe koje se odnose na osnovne principe budućeg sporazuma, jednak tretman osiguranika i korisnike prava, izbegavanje preklapanja perioda osiguranja, transfer davanja, posebne odredbe koje se odnose na izuzetke u njegovoj primeni (detašman), kao i ostvarivanje prava u oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja“, saopštili su u Zavodu za socijalno osiguranje.

Ako bude potpisan, ovaj sporazum bi trebalo da počne da se primenjuje za godinu ili dve, prenosi Blic Biznis. Sporazum bi obuhvatao oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti.

Staž će biti uredno upisan. Biće moguće lečenje trenutno zaposlenih u zdravstvenim ustanovama druge države potpisince.

Ovo znači da će građani Srbije koji su radili ili sada rade u Albaniji moći da ostvare pravo na penziju. Ovo će, naravno, važiti i u obrnutom slučaju.

Zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Albanijom biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom privremenog boravka, odnosno prebivanja, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda staža iz obe države ugovornice, kao i ostvarivanje drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.

Sporazumi o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Srbija renutno ima međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju sa 34 zemlje sveta. Koje su to zemlje (i provincije) i više o primeni ovih sporazuma, možete pročitati ovde: Sporazumi o socijalnom osiguranju sa drugim državama.

Pored potpisivanja sporazuma sa Albanijom, u pripremi je i potpisivanje dokumenta sa Portugalijom.