Grčke penzije od 1. marta 2020.

Građani Srbije koji su deo staža ostvarili u Grčkoj moći će od 1. marta 2020. da očekuju grčke penzije. Pravo na penziju, na osnovu sporazuma između dve zemlje, moći će da ostvare i građani Grčke koji su radili u Srbiji.

Svi oni koji su deo radnog veka proveli u Grčkoj ili oni državljani Grčke koji imaju staž u Srbiji, moći će od 1. marta 2020. godine da taj staž upišu u radnu knjižicu. To znači da će im se taj deo staža računati pri ostvarenju prava na penziju.

Prema sporazumu, prava na staž će biti regulisana prema propisima države potpisnice u kojoj je uplaćivao doprinose. Penzija će se korisniku isplaćivati iako mu je prebivalište na teritoriji druge države potpisnice.

Sporazum Srbije i Grčke o socijalnom osiguranju potpisan je 13. jula 2019. godine u Solunu. Međutim, da bi ugovor stupio na snagu bilo je neophodno da ga ratifikuju parlamenti obe države.

Za rešavanje po zahtevima iz ove oblasti u Srbiji je nadležan Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Taj posao je u Grčkoj poveren Zajedničkom zavodu socijalnog osiguranja.

Penzija i druga novčana davanja ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja ili oduzeti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici. Državljanima druge države ugovornice sa prebivalištem u trećoj, davanje se isplaćuje pod istim uslovima kao i svojim državljanima.

Prema ovom sporazumu, na zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, članove njihovih porodica i zaposlene koji rade kod njih kao kućna posluga, koji su poslati na teritoriju druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi države iz koje dolaze. U ovom slučaju, ako je ukupan period prebivališta u Grčkoj manji od 12 meseci, na osnovu ovog sporazuma ne odobrava se nacionalna penzija.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, zadržavaju se sva stečena prava. Odredbe bi se i dalje primenjivale na zahteve za ostvarivanje prava podnete do dana prestanka važenja ovog sporazuma. Ovaj sporazum može se menjati i dopunjavati na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Izvor: Novosti
FotografijaPartenon, Atina, Grčka

Spisak zemalja sa kojima Srbija ima sporazume o socijalnoj sigurnosti možete naći ovde:

Do današnjeg dana, 24. januara 2020. godine, Srbija je sklopila sporazume sa 29 država. Potpisan je, ali izgleda ne i ratifikovan, sporazum sa Kinom, a u toku su pregovori o Sporazumu o socijalnoj zaštiti sa Maltom.