Sporazum o socijalnom osiguranju sa Kvebekom stupa na snagu

Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i kanadske pokrajine Kvebek stupa na snagu 1. februara 2022. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sporazum o socijalnom osiguranju sa Kvebekom na sveobuhvatan način uređuje ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući i prava po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i zdravstvenog osiguranja.

Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje rekao je za Tanjug da je Sporazum veoma povoljan. Ovaj sporazum se odnosi samo na Kvebek. Panović, međutim, navodi da najviše srpskih radnika u Kanadi radi upravo u ovoj pokrajini.

Napomena Penzina:

Ne znamo odakle podatak g. Panoviću. Zvuči, pa – neobično budući da većina Srba koji se odlučuju za preseljenje u Kanadu ide u oblasti u kojima se primarno govori engleski jezik. U Kvebeku se primarno govori francuski. 

Takođe, ako se pogledaju zvanični podaci Kanade sa popisa 2016 godine, stanovnika Kanade koji govore i srpski jezik ima 57.350. Od toga, u Ontariju (gde se nalaze i glavni grad Otava i najveći grad Toronto) živi 41.740 ljudi čiji je maternji srpski jezik. Sa druge strane, u Kvebeku, prema podacima ovog popisa, živi 3.140 ljudi čiji je maternji srpski. Samo u Vindzoru, najjužnijem gradu provincije Ontario živi 2.180 ljudi čiji je maternji srpski.

Verujemo da bi svim našim ljudima u Ontariju ili Britanskoj Kolumbiji značilo da se potpiše ovakav sporazum o socijalnom osiguranju sa provincijama u kojima oni žive. Jer, po kanadskim podacima, ima ih daleko više nego u Kvebeku.

Primena sporazuma za naše ljude koji rade u Kvebeku znači da će im biti priznate godine staža u obe države, primaće deo inostrane penzije i imaće pravo na zdravstveno osiguranje. Uprošćeno rečeno, ubuduće će se sabirati staž osiguranja radnicima koji su radili i u Srbiji i u Kvebeku. Penzije će se isplaćivati iz Kvebeka u Srbiju i iz Srbije u Kvebek.

„Ako je neko recimo radio u Kvebeku 10 godina pa posle u Srbiji još 10, on po uslovima obe države nije mogao da ode u penziju ali kada ugovor stupi na snagu moći će da sabere jedne i druge godine i ostvari pravo na penziju u obe države“, objasnio je Panović.

Zdravstveno osiguranje

I kada je reč o zdravstvenom osiguranju, sa Kvebekom su postignuta povoljnija rešenja od onih koja Srbija ima sa Kanadom. Ljudi koji budu odlazili da rade u Kvebek, dok budu radili imaće pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno osnovne zdravstvene usluge. To nije slučaj sa onima koji rade u drugim kanadskim pokrajinama.

Sporazumom je predviđena i mogućnost zdravstvene zaštite studenata dok borave u Kvebeku ili su na studijama u Srbiji. To, takođe, Sporazum sa Kanadom, koji Srbija ima od 2014. godine, ne predviđa.

Zdravstvena zaštita se odnosi samo na studente, a ne i na njihove supružnike ili decu, za razliku od zaposlenih gde se zdravstvena zaštita garantuje i članovima njihovih porodica, naravno ako žive sa njima tamo gde rade.

„Pokrivena je i oblast povreda na radu i profesionalne bolesti. To znači da ako se neko povredi na radu ili oboli od neke profesionalne bolesti, ima pravo na dobijanje naknade od zemlje gde mu se povreda ili oboljenje dogodilo“, objašnjava Panović.

Zahtev u mestu stanovanja

Za ostvarivanje svojih prava iz penzijskog osiguranja ljudi neće morati da putuju u drugu zemlju. Oni će zahtev moći da podnesu u mestu gde žive.

„Propisali smo dvojezične obrasce koje Fond PIO popunjava, šalje kolegama u Kvebeku i oni to obrađuju, razmenjuju se informacije i podaci neophodni za priznavanja prava“, objašnjava Zoran Panović.

Spremaju se tri nova Sporazuma o socijalnom osiguranju

U dogledno vreme i naši radnici koji su radili ili rade u Azerbejdžanu, Tunisu ili Australiji mogu očekivati Sporazume o socijalnom osiguranju sa ovim državama. Panović naglašava da su pregovori sa ove tri zemlje praktično završeni i da se u najskorije vreme očekuje potpisivanje od strane resornih ministara.

„Računamo da će ako ne ove godine, možda sledeće i ti sporazumi stupiti na snagu“, zaključuje Panović.

Dodaje da se oni razlikuju i da se sa svakom zemljom ne uspe dogovoriti isti nivo prava, pa recimo sporazum sa Tunisom obuhvata i penzije i zdravstveno osiguranje dok se ugovori sa Azerbejdžanom i Australijom odnose samo na penzijsko osiguranje.

Fotografija: Zastava Kvebeka wirestock – fr.freepik.com