Radna terapija poboljšava život dementnih osoba

Radna terapija poboljšava život dementnih osoba i njihovih negovatelja omogućavanjem da nastave da se bave svakodnevnim aktivnostima.

Novi sistematski pregled objavljen u časopisu BMJ Open analizirao je rezultate 15 istraživanja objavljenih širom sveta. Ova istraživanja su proučavala uticaje radne terapije na ljude obolele od demencije koji žive u sopstvenom domu i na njihove porodice.

Radna terapija koja se sprovodi kod kuće može poboljšati niz važnih posledica demencije, pokazao je ovaj pregled istraživanja.

Sali Benet je vanredna profesorka na Fakultetu medicinskih i rehabilitacionih nauka Univerziteta Kvinsland u Australiji i vodeća autorka istraživanja. Ona objašnjava da radni terapeuti pomažu ljudima sa demencijom i njihovim negovateljima da pronađu nove načine kako da obave zadatke.

Radna terapija – bolji život sa demencijom

Radna terapija ima za cilj da omogući ljudima da učestvuju u zadacima koje treba da obave, kao što je tuširanje ili čišćenje kuće, ili u zadacima koje bi hteli da obave, kao što je odlazak na večeru ili rad u bašti.

Pronalaženje novih načina kako da se urade zadaci kojima se osoba ranije svakodnevno bavila omogućava da se ona i dalje bavi aktivnostima u kojima uživa, da prilagodi okruženje u kome živi tako da njeno učešće u obavljanju zadataka bude olakšano i da smanji stres koji možda oseća.

„Mnogi ljudi ne znaju šta je radna terapija, niti do kakvih promena može da dovede u životima osoba sa demencijom i njihovih porodica.“

„Ustanovili smo čitav niz koristi od radne terapije, uključujući napredak sposobnosti da se nastavi sa dnevnim aktivnostima i smanjenje pojave promene ponašanja“, kaže prof. Benet. U promene ponašanja koje su ublažene radnom terapijom našle su se uznemirenost, kao i stalno ponavljanje istih pitanja. Ove vrste promena su inače česte kod demencije i uglavnom su rezultat nezadovoljenih potreba.

„Takođe smo otkrili poboljšanje kvaliteta života kako osoba obolelih od demencije, tako i njihovih negovatelja“, kaže prof. Benet.

Mnogim ljudima sa demencijom i njihovim porodicama potrebna je podrška kako bi se prilagodili promenama koje se dešavaju. Takođe, potrebna im je pomoć kako bi nastavili da učestvuju u aktivnostima koje su im važne.

Svima nam je važno da budemo što je više moguće nezavisni od drugih i da učestvujemo u prijatnim aktivnostima i vezama. Slično tome, ljudi koji su oboleli od demencije ističu da u životu ima mnogo toga drugog pored dijagnoze.

Moguće je živeti dobro sa demencijom. Radna terapija je jedan od načina da se ovaj cilj podrži.

Izvori: The University of Queensland News, BMJ Open (istraživanje)
Fotografijarawpixel.com

Preporučujemo da pročitate i tekst:

Podsećamo i na sledeće tekstove: