Borba protiv nasilja nad ženama mora se nastaviti

Broj osoba optuženih za nasilje nad ženama je od 2012. u porastu dok je broj osuđenih i dalje ekstremno nizak.

Prvi izveštaj Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) u kome se ocenjuju mere koje je Srbija preduzela radi primene Istanbulske konvencije predstavili su Simona Lanzoni, izvestilac za Srbiju i Tobijas Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

U izveštaju se pohvaljuju napori vlade na suzbijanju nasilja nad ženama. Međutim, ukazuje se i da je potrebno obezbediti više sredstva u državnom budžetu za borbu protiv nasilja nad ženama i omogućiti besplatnu pravnu pomoć za žrtve svih oblika nasilja.

Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se suzbile sve vrste nasilja nad ženama koje su obuhvaćene Istanbulskom konvencijom, a ne samo na nasilje u porodici.

U Srbiji nema dovoljno specijalizovanih službi za podršku žrtvama nasilja, naglašava se u izveštaju. Njih uglavnom vode nevladine organizacije sa ograničenim budžetima.

Navodi se da nijedan od nedavno usvojenih zakonskih propisa ne predviđa saradnju državnih institucija i tih organizacija. Zato je GREVIO pozvao srpske vlasti da uspostave dijalog sa ženskim organizacijama.

Takođe, pozivaju vlasti da smanje zavisnost od međunarodnih donatora i obezbede više sredstva u državnom budžetu za borbu protiv nasilja nad ženama.

Ocenjeno je da bi uvođenje hitnih sudskih zabrana značajno poboljšalo izglede da žene izbegnu nasilje i dobiju neposrednu zaštitu. Broj osoba optuženih za nasilje nad ženama je od 2012. godine u porastu dok je broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama i dalje ekstremno nizak.

Zaštita dece svedoka porodičnog nasilja

U izveštaju se ukazuje i da deci koja su svedoci porodičnog nasilja mora biti obezbeđeno terapeutsko savetovanje i podrška. Potrebno je prekinuti praksu odvajanja dece od nenasilnih roditelja i njihovog smeštanja u hraniteljske domove. Sudovi bi trebalo da ograniče prava na starateljstvo i posetu nasilnom roditelju kada je to opravdano.

Izvor: RTS
FotografijaIsabella Quintana za Pixabay

Podsećamo: