Pola miliona žena starijih od 45 nema ni posao ni prihode

U Srbiji, skoro pola miliona žena starijih od 45 godina nema ni posao ni prihode. One koje rade, u proseku zarađuju 40.000 dinara, čak 8.000 manje od svojih vršnjaka muškog pola.

Skoro pola miliona žena starosne dobi od 45 do 64 godine u Srbiji nema zaposlenje i prihode. Poslodavci i tržište rada radije zaobilaze žene 45+ kao nepoželjnu radnu snagu, rečeno je na konferenciji „Žene 45 plus – Ravnopravnost na tržištu rada i kako je postići“. One bivaju isključene iz ekonomskog života kao prestare i neprilagodljive intenzivnim promenama u poslovnoj sferi. Ove žene ne posmatraju kao dragoceni resurs profesionalnog znanja, iskustva i veština.

Kod Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je evidentirano 120.564 žena starijih od 45 godina koje nemaju nikakav posao.

Mima Perišić iz udruženja „Žene na prekretnici“ kaže da se broj na koji se pozivaju iz Nacionalne službe odnosi samo na žene koje su se prijavile na biro. Objašnjava da među million radno sposobnih žena starih 45-64 godine gotovo pola miliona (495.500) ne radi zato što su nezaposlene ili neaktivne.

Sajt Poslovi.infostud.com sproveo je istraživanje u kome je učestvovalo 2.177 ispitanika. Od toga, bilo je 53 odsto žena, i 47 procenata muškaraca. Od ukupnog broja anketirano je 41 odsto starijih žena od 45 godina i 59 odsto muškaraca starijih od 45. Ispitanici su posetioci ovog sajta i većina ima prebivalište u Beogradu i okolini.

Manje od trećine ispitanica starijih od 45 godina (29,9 odsto) ima stalan posao. Najveći broj je izjavio da nema posao – 37,9 odsto.

Na kojim poslovima rade i koliko zarađuju žene starije od 45

Od ispitanih žena starijih od 45 godina, najveći procenat – 28,6 odsto nalazi se na poziciji „operativni radnik“. Njih 20 odsto radi kao „kvalifikovana i visokokvalifikovana radnica. Samo 14,3 odsto ima posao u tzv. srednjem menadžmentu, a 6,3 odsto u top menadžmentu.

One žene starije od 45 godina koje su tražile posao preko sajta Poslovi.infostud.com, najviše su konkurisale kod poslodavaca u administraciji (45 odsto) i trgovini (35 odsto).

Raspon plata žena starijih od 45 godina kreće se od 36.000 do maksimalno 48.000 dinara. Sa druge strane, primanja muškaraca ovih godina u proseku se kreću oko 48.000 dinara pa naviše.

Izvori: Poslovi Infostud, Danas

Podsećamo na vest: