Petina mladih zarađuje manje od minimalca

U Srbiji, mladi imaju 20 odsto niže zarade, osam od deset prima zaradu koja je niža od proseka, a petina mladih zarađuje manje od minimalca.

Ovo se navodi u izveštaju o pravima mladih u Srbiji, iza kojeg stoji Kancelarija UN u Srbiji. Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji naglasila je da UN godinama rade s mladima u Srbiji. Jedan od razloga zašto su podržali ovo istraživanje jeste to što je verodostojno.

„Kroz rad ovde uvideli smo neke alarmantne podatke. Zato smo se uključili u ovo istraživanje, kako bismo shvatili bolje šta se dešava sa mladima u Srbiji, koji su uzroci i šta je neophodno preduzeti. Ono što je pozitivno je to što je Vlada Srbije prepoznala njihove probleme i radi intenzivno na tome da ih reši“, rekla je Fransoaz Žakob.

Suzana Paunović, v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije rekla je da je neophodno da se ovaj izveštaj predstavi na sednici Vladinog saveta koji prati preporuke mehanizama UN. Smatra i da je neophodno da se sa izveštajem upoznaju lokalne samouprave i poslanici Narodne skupštine.

„Bilo bi dobro i da se izveštaj predstavi u Parlamentu i da se narodni poslanici upoznaju sa onim što piše u njemu. Mislim da ćemo nakon praznika uspeti to da uradimo. Moj savet je da se to organizuje u saradnji dva skupštinska odbora, odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i odborom koji se bavi pitanjima socijalne zaštite“, rekla je Paunovićeva.

Izveštaj je predstavljen u nadi da će predstavljati polaznu osnovu za ostvarenje dijaloga o problemima s kojima se mladi susreću.

Izvor: B92
Fotografijarawpixel.com sa Pexels

Podsećamo:

Međunarodne organizacije su izdale saopštenje u kome se navodi da je mladima u Srbiji potrebna veća podrška. Pored nezaposlenosti i rizika od siromaštva, ukazano je i na loše opšte mentalno stanje mladih u Srbiji. Između ostalog se navodi:

„Osećanje potpune bezvrednosti navodi čak 12 odsto učenika, dok sedam procenata njih navodi da im se dešava da razmišljaju o prekidanju života“.

O tome više u vesti: Međunarodne organizacije: Mladima u Srbiji potrebna veća podrška

Podsećamo i na vest: Nezaposleni odbijaju poslove. Još gore, NZS nudi poslove koje možeš samo da odbiješ.