Penzija za majke troje i više dece – izvesna?

Prošlogodišnja inicijativa sindikata da se za majke troje i više dece obezbedi nacionalna penzija biće ponovljena. Kada se formira nova vlada, SSS Beograda će predati novi zahtev.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Ben Wicks sa Unsplash

Prošle, 2022. godine, sindikati su predložili nacionalnu penziju za majke koje imaju najmanje troje dece i 15 godina radnog staža. Ovakve i slične mere za podsticanje nataliteta postoje u nekoliko država Evropske unije, piše Blic.

Savez samostalnih sindikata Beograda je predao inicijativu da majke troje ili više dece mogu da se penzionišu, ukoliko to žele, nakon 15 godina radnog staža. Na taj način ostvarena penzija ne bi bila umanjena. Podsećamo, osiguranik koji se odluči (ili je prinuđen) da se penzioniše, pre 65. godine života, a ima 40 godina radnog staža, trpi novčane penale.

Dragan Todorović iz SSS Beograda kaže da su imali nekoliko sastanaka sa nadležnima u Vladi. Vidi: Nacionalne penzije za majke zahtevaju menjanje zakona.

Nije se, međutim, još uvek ništa značajno promenilo. Zato se ovaj sindikat sprema da ponovo preda zahtev nakon formiranja nove vlade.

Postojećei Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne predviđa nacionalnu penziju za majke troje i više dece. Međutim, prema važećem Zakonu o PIO ovim majkama se zaračunava poseban staž. Vidi: Majke se ne penzionišu ranije, već mogu očekivati veću penziju – od 2032. godine

Penzija za majke troje ili više dece u visini prosečne zarade

Mili Milićev iz Udruženja „Majke sa troje dece“ je, gostujući pre nekoliko meseci na Jutarnjem programu TV Prve, rekla da je ovo udruženje podržalo inicijativu sindikata. Potvrdila je da je bilo radnih sastanaka.

„To jeste potrebno društvu“, smatra Milićev.

Napomenula je da je ovo udruženje ipak više za osnivanje demografskog fonda i usklađivanje rada i roditeljstva odnosno smanjivanja broja sati.

Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Beograda navodi da je predloženo da iznos nacionalne penzije bude u visini prosečne zarade.

„Jedna od izuzetno važnih stvari u inicijativi je usklađivanje rada i roditeljstva“, kazao je Todorović. Dodao je da inicijalni predlog ne podrazumeva da se penzija povećava sa svakim sledećim detetom, ali su predložili širi obuhvat dečijeg dodatka i veće iznose.