Magazin Godine Penzije Pitanja i odgovori Srbija

Majke se ne penzionišu ranije, već mogu očekivati veću penziju – od 2032. godine

Jedna od najčešćih zabuna, sudeći prema pitanjima koje redakcija portala Penzin dobija od svojih čitalaca, jeste vezana za poseban staž koji se obračunava majkama. Jasna Petrović-Stojanović objašnjava u tekstu za Politiku kako se računa ovaj staž.

Ukoliko do 2032. godine ne bude novih izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, majke s jednim ili dva deteta moći će prvi put da ostvare pravo na poseban staž i to tako što će im se za jedno dete staž računati šest meseci, a za dvoje – godinu dana. Za sada ovo pravo mogu da ostvare samo majke s troje dece kojima se ovaj staž računa dve godine.

Iako bi majkama s troje dece mnogo više značilo kada bi im ove dve godine pomogle da odu ranije u penziju (da recimo kada napune 63 godine mogu u penziju kao da imaju 65 godina), zakon to ne predviđa.

U PIO fondu objašnjavaju da poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju, već samo doprinosi uvećanju iznosa penzije. Jer se kao uslov za odlazak u penziju i dalje uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Dakle, nijedna žena koja sada ima troje dece neće sticanjem uslova za penziju moći da računa na ove dve godine kao uslov za penziju, već samo kao šansu za nešto veću penziju. Upravo su ovo najčešće nejasnoće žena s troje dece koje kada podnesu zahtev za penziju, saznaju u PIO fondu da im zapravo te godine ne ulaze u ukupan radni staž i da moraju da nastave da rade.

Budućim penzionerkama s posebnim stažom biće veći koeficijenat koji se, kada steknu uslov za penziju, obračunava na kraju, a koji preračunato znači kao da je žena radila dve godine duže. Taj viši koeficijent će joj doneti i veću penziju. Na primer, obračunaće joj se 37 umesto 35 godina radnog staža s kojima je, recimo, otišla u penziju.

Isto važi i za majke s petoro i više dece, njima se poseban staž računa u trajanju od dve godine, ali ne kao uslov za sticanje prava na penziju. Primera radi, ukoliko se ženi s troje dece na osnovu 20 godina staža na poslu utvrdi penzija u visini od 30.000 dinara, poseban staž u trajanju od dve godine će joj penziju povećati za 10 odsto, pa bi ona iznosila 33.000 dinara.

Žena koja ima dvoje dece, na isti broj godina staža, 20, dobila bi povećanje od pet odsto, to jest 31.500 dinara penzije, ali od 2032. godine.

Istovremeno, s obzirom na to da je zakonom ukupno trajanje penzijskog staža za utvrđivanje visine penzije ograničeno na 45 godina, to znači da ovo ograničenje važi i pri uračunavanju posebnog staža, pa budući penzioneri treba i o tome da vode računa.

Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evidenciji, poseban se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, i to rešenjem, kažu u PIO fondu.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

2 Comments

Click here to post a comment
 • Da li će majke koje imaju dete s invaliditetom biti obuhvaćene tim zakonom? Da li možda i sad ima nešto u zakonu što bi se odnosilo za njih?
  Imam 31 godinu staža, a otišla sam u starosnu penziju kad sam naršila 61 godinu starosti. Sve vreme sam se brinula o sinu sa cerebralnom paralizom. Da li u ovom slučaju ima nekih povlastica. I sada kad je onodrastao brinem se o njemu jer ne može potpuno samostalno da živi.

  • Poštovana,
   Ovde je reč o Zakonu koji je već na snazi (samo će se član vezan za povećanje penzija majkama primenjivati od 2032. godine). Ne znamo da se pravi razlika među majkama na osnovu invaliditeta dece.
   Razumemo Vašu situaciju, ali mislimo da je pravi put da se traži pomoć, povlastice teško da će biti uvedene. Nažalost, na koga bismo mogli da Vas uputimo, a da Vi već niste upoznati sa mogućnošću da im se obratite.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija