Nacionalne penzije za majke zahtevaju menjanje zakona

Nacionalne penzije za majke sa troje i više dece nisu moguće u bližoj budućnosti. Ne radi se o nedostaku volje, već o neophodnosti promene Zakona o PIO ukoliko bi se Srbija odlučila da prihvati ovaj predlog.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Jasna Petrović Stojanović, novinarka Politike, pisala je o tome šta se dešava sa predlogom Saveza samostalnih sindikata Beograda da se da nacionalna penzija majkama koje imaju troje i više dece i najmanje 15 godina radnog staža.

Postoji volja da se na ovaj način pomogne povećanje nataliteta i pomogne majkama. Međutim, kako je sindikatu objašnjeno u Ministarstvu rada, ovaj predlog podrazumeva izmenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Odredbe o penziji za majke po važećem Zakonu o PIO

Žena ne može, prema važećem Zakonu o PIO, da ide ranije u penziju po osnovu rođenja troje i više dece. Važeći zakon predviđa drugačije pogodnosti za majke.

Za majke se uračunava, u poseban staž, vreme u trajanju od dve godine. Majkama se uračunava vreme u trajanju od šest meseci za rođenje jednog deteta, odnosno godinu dana ukoliko ima dvoje dece. Na primenu ove odredbe Zakona o PIO majke mogu da računaju od 2032. godine.

Prema važećim odredbama zakona, majke ne mogu da računaju na ove dve godine kao na uslov da se ranije penzionišu.

Ali, ukoliko do 2032. godine ne bude nikakvih izmena, ove majke mogu da računaju s nešto većim iznosom na penzionom čeku. Koeficijenat koji se obračunava kada majke steknu uslov za penziju bie uvećan kao da je žena radila duže dve godine. Zahvaljujući tom većem koeficijentu, majke će od 2032. godine imati i veću penziju.

Dat je i primer. Umesto 35 godina staža, obračunava se 37. Po sadašnjem zakonu, isto važi i za majke sa petoro dece. Ukoliko se majci troje dece utvrdi penzija u visini od 40.000 dinara na osnovu 20 godina radnog staža, poseban staž od dve godine povećaće joj penziju za 10 odsto. Žena sa dvoje dece sa istom dužinom radnog staža dobila bi povećanje od pet odsto. Sva ova povećanja primenjivala bi se tek od 2032. godine.

Predlozi za pomoć majkama

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović kazao je za Politiku da će se rasprava za dodeljivanje nacionalnih penzija majkama proširiti i na civilni sektor,  ali i nadležna ministarstva odmah po formiranju vlade.

Objašnjava da je ideja da se dobije širi konsenzus i da se ovo pitanje nađe i u vladi i pred poslanicima u skupštini.

Ići će se i na predlog da se izmeni i Zakon o radu.

„Tu pre svega mislimo na to koliko bi za majke trebalo da traje radna nedelja. Kao za sve ili manje. Predlog će biti da radna nedelja za njih traje četiri dana ili 32 sata s tim što bi se majkama ostavila mogućnost da same odluče da li će smanjiti radni dan za neki sat, ili će samo uzeti jedan dan u nedelji da završe sve obaveze oko dece, a da se pri tome kao zaposlene žene ne osećaju krivim što završavaju privatne obaveze dok njihove kolege rade“, objašnjava.

Koliko će ovaj predlog proći kod onih kod kojih su finansije tek će se videti. Todorović kaže da se Sindikat nije bavio finansijskim efektima zakona.

Pitanje je i iz kojih prihoda bi se penzije za majke pokrivale. Da li bi to bilo pokriveno od doprinosa za PIO ili ne?

Trenutno je učešće penzija u BDP palo sa 11 na 9,5 odsto. Ovo je svojevremeno tražio MMF. Pored toga, penzije se u velikoj meri isplaćuju iz kase Fonda PIO, odnosno iz uplaćenih doprinosa, a ne dotacijama iz budžeta Republike Srbije. Novi izdaci bi, sigurno, narušili ovu krhku ravnotežu.

Izvor: Politika
Slika: rawpixel.com