Savez samostalnih sindikata Beograda: Nacionalna penzija majkama sa troje i više dece

Savez samostalnih sindikata Beograda pokrenuće dve inicijative za povećanje nataliteta i zaštitu dece sa posebnim potrebama. Jedna od inicijativa jeste da se majkama sa troje i više dece da nacionalna penzija. Druga traži uvođenje instituta „roditelj-hranitelj“. Prenosimo delove saopštenja sindikata.

U osnovi ovih inicijativa nalazi se porodica kao osnovna ćelija društva. Državne institucije moraju još više kroz zakonsku regulativu da podrže porodicu, pre svega majku, a sve u interesu deteta.

Nacionalna penzija majkama sa troje i više dece i 15 godina staža

Srbija se suočava sa sve manjim brojem rođene dece. Demografski problemi nisu naša posebnost, mnogo zemalja u svetu se suočava sa ovim problemom. Nema lakih rešenja. Posebno je pograšno razmišljanje da se povećanje nataliteta i negativna migraciona kretanja mogu rešiti jednokratnim, ad hoc merama. Jednokratna davanja jesu nešto što treba pohvaliti, ali to pitanje mora da se rešava dugoročno, strateški sa vrlo preciznim akcionim planom.

Roditeljstvo je zahtevno. Mnogo je problema i izazova sa kojima se roditelji suočavaju. Nizom stimulativnih mera u okviru Akcionog plana, roditeljstvo mora biti podržano. Neophodna je jedna vrsta „pozitivne diskriminacije“ za majku, jer najveći teret roditeljstva podnose majke.

Najveći podsticaj rađanju dece u Srbiji ćemo dati ako i u praksi potvrdimo sve ono što govorimo o majkama „deklarativno“ – koliko su bitne za porodicu, društvo, državu, naciju… I to ne može da uradi pojedinac, jedno ministarstvo i sl. Ovo mora biti šira društvena aktivnost, jedan od prioriteta države da se majkama pomogne u svakoj fazi roditeljstva. Za to nam je potreban ozbiljniji pristup i široki društveni konsenzus da bismo počeli da popravljamo demografsku sliku Srbije.

Na tome ćemo kao Savez samostalnih sindikata Beograda raditi u narednom periodu, u pronalaženju partnera u svim sferama društva kako bi se došlo do jedne strategije kroz koju ćemo nizom mera u svakoj fazi roditeljstva, kao društvo dugoročno praviti rezultat.

Jedna od stimulativnih mera koje predlažemo je da se majkama sa troje i više dece, koje pri tome imaju 15 godina radnog staža, dodeli nacionalna penzija.

Roditeljima dece sa smetnjama u razvoju ista prava kao hraniteljima

Deci sa smetnjama u razvoju potrebna je 24-časovna nega, pa su mnogi roditelji sprečeni da rade. Zato je veoma bitna finansijska pomoć države.

Rešenje bi moglo biti da da se jednom roditelju prizna status koji se priznaje hraniteljima. Kada se dete nalazi u hraniteljskim porodicama, plaćaju se uvećana naknada hranitelju za njegov rad, kao i porezi i doprinosi, uvećana mesečna naknada za izdržavanje deteta sa posebno teškim i višestrukim razvojnim problemima, i to do 50 odsto, dodatna davanja za dete sa invaliditetom.

Imajući to u vidu, pojedine zemlje u tranziciji koje se suočavaju sa sličnim problemom i nedovoljnim državnim sredstvima, kao i naša zemlja, uvele su institut „roditelj-hranitelj“. Smatramo da je krajne vreme da to uradi i Srbija, navodi se u saopštenju SSS Beograda.

FotografijaDan Overholt, Free Images