Ombudsman: Vratiti višak uplaćenog novca za doprinose

Zaštitnik građana je doneo preporuku da se radnicima kojima je po dva osnova uplaćen novac za doprinose, vrati višak. Poreska uprava i Fond PIO ne mogu da oštećuju građane propustima u svom radu i nesaradnjom.

Zaštitnik građana je primio pritužbe većeg broja građana nezadovoljnih postupanjem Poreske uprave, Ministarstva finansija i Fonda PIO zato što nisu mogli da ostvare povraćaj više plaćenih iznosa po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje su lično uplatili.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kad Fond PIO savetuje

Njima poslodavci nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa su bili prinuđeni da ih sami uplate, ne bi li ostvarili pravo na penziju. Po uputstvima Fonda PIO, uplaćivali su ih na PIB poslodavca, a ne na JMBG zaposlenog.

Vlada je, međutim, naložila Ministarstvu finansija, da uplati radnicima zaostale doprinose iz stečajne mase ovih preduzeća.

Zato su radnici od Poreske uprave tražili povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poreska uprava ih je odbila uz obrazloženje da uplate nisu evidentirane na JMBG zaposlenog, te u poreskom računovodstvu ne postoji pretplata. To je, kako je utvrdio Zaštitnik građana, upravo suprotno od uputstva koje su dobili od Fonda PIO da doprinose uplaćaju na PIB poslodavca.

Poreska uprava je, zato što uplate nisu evidentirane na JMBG zaposlenog, pa oni ne „vide“ da postoji pretplata, odbila radnike.

Jedno pozitivno rešenje –
izuzetak a ne pravilo

Zaštitnik građana je još 2017. godine doneo preporuku u vezi sa jednim od ovih slučajeva. Tom preporukom su utvrđeni nedostaci u radu Fonda PIO i Poreske uprave.

Ombudsman je nakon toga obavešten da je Fond PIO dogovorio mehanizam saradnje sa Poreskom upravom u vezi sa ovim. Uspostavljeni mehanizam saradnje je podrazumevao da se zahtevi za povraćaj više plaćenih doprinosa podnose nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave. One će, zatim, dostaviti zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO. Nadležna filijala treba da utvrdi tačan iznos za povraćaj doprinosa i da donese rešenje kojim se odobrava povraćaj po zahtevu. Time se nalaže Poreskoj upravi da izvrši povraćaj po tom rešenju.

Mehanizam saradnje dogovoren i uspostavljen u konkretnom slučaju postao je izuzetak, a ne pravilo postupanja. Fond ostalim oštećenim radnicima, umesto rešenja kojim se odobrava povraćaj više plaćenih doprinosa, izdaje potvrde. Zahteve fizičkih lica uz koje je priložena potvrda umesto rešenja, Poreska uprava odbija kao neosnovane.

Kako bi se ostalim radnicima omogućio povraćaj doprinosa koje su platili umesto svojih poslodavaca, Zaštitnik građana se pisanim putem obratio Poreskoj upravi i Fondu PIO. Odgovor Fonda nije dobio, dok je Poreska uprava obavestila ombudsmana da će Poreska uprava i RF PIO u najkraćem roku održati zajednički sastanak kako bi dogovorili način postupanja. Taj sastanak nije održan.

Predstavnici Poreske uprave su obavestili Zaštitnika građana da će problem povraćaja više plaćenih doprinosa ubuduće biti prevaziđen izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Iz Zaključka nove preporuke Zaštitnika građana

Dužnost je organa da sarađuju u svim zajedničkim pitanjima i da jedni drugima dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za rad. Teret neorganizovanosti ili propusta na strani organa uprave ne treba da snose građani.

Odlučivanje o pravima i obavezama građana bez poštovanja procedura, pravila i zakonom ustanovljenih formi predstavlja kršenje prava građana na dobru upravu i otvara put mogućim nezakonitim improvizacijama.

Standard dobre uprave ne dozvoljava nečinjenje i pasivnost, već traži aktivan, angažovan stav svih organa uprave prema obavljanju poslova iz svog delokruga i zakonito vršenje tih poslova, radi ostvarivanja cilja zbog koga su organu data javna ovlašćenja.

Građani bivši zaposleni državnih i društvenih preduzeća oštećeni su ne samo privrednim i društvenim previranjima već i neorganzovanošću i nedelotvornošću rada nadležnih državnih organa.

Upućena je preporuka Poreskoj upravi da se po službenoj dužnosti obrati Fondu PIO sa zahtevom za donošenje rešenja o utvrđenom pravu pritužilaca na povraćaj više plaćenih doprinosa. Fond PIO treba da postupi po zahtevu Poreske uprave.

Potrebno je da dva organa uspostave mehanizam međusobne saradnje i preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja sličnih propusta u radu.

Izvor: Ombudsman
FotografijaJosh Appel za Unsplash

Podsećamo na neke od tekstova koje je, u vezi sa radom Fonda PIO, pisala advokatica Zorica Tršić: