Sindikati traže zakonsku zaštitu sindikalaca

Sindikati traže da se izmeni Zakona o radu kako bi se zaštitili radnici koji su sindikalno angažovani. Javna preduzeća i strane kompanije najčešće krše prava radnika na sindikalno okupljanje.

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Udruženja granskih sindikata (UGS) „Nezavisnost“ ukazali su na diskriminaciju radnika koji su članovi tih sindikata i zatražili izmenu Zakona o radu u cilju njiihove bolje zaštite.

Ljubisav Orbović, predsednik SSSS naveo je i pojedinačne slučajeve u nekim firmama gde su predsednici ili članovi sindikata dobijali otkaze ili bivali prebačeni na niža radna mesta. U nekim firmama, ukazao je Orbović, nije ni dozvoljeno sindikalno organizovanje.

Zoran Stojiljković, predsednik UGS „Nezavisnost“ rekao je da će reprezentativni sindikati tražiti izmenu Zakona o radu radi bolje zaštite predsednika i članova sindikata. Sindikalno organizovani radnici su suočeni sa sve češćim kršenjem prava iz radnog odnosa, a neretko i otkazima.

Stojiljković kaže da se čini sve da se „nemoćni sindikati učine još nemoćnijim“. Sindikati, navodi Stojiljković, smatraju da je potrebno da se nepoštovanje prava članova sindikata tretira kao krivično delo.

„U velikoj smo nevolji jer se sistemski krši pravo na sindikalno organizovanje. Na drugoj strani, postoji problem da se krše sindikalne slobode i prava kad god to počne delatno da smeta a u povoljniji položaj stavljaju i nagrađuju takozvani omiljeni sindikati“, rekao je Stojiljković.

Prava članova i predsednika sindikata najčešće su, prema rečima predsednika sindikata „Nezavisnost“, ugrožena u javnim preduzećima i stranim kompanijama koje su se „izborile za nedodiljiv položaj“. Radi se o nečemu što dobija šire razmere i tome treba stati na put.

Izmene Zakona o radu

Zoran Ðorđević, ministar rada najavio je da će odmah posle izbora biti formirana radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu. Izmenama bi trebalo sprečiti dalja kršenja prava radnika koji su sindikalno angažovani.

„Po Akcionom planu predviđeno je da ove godine bude formirana Radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu, što je predviđeno naredne godine“, rekao je ministar Ðorđević.

Ministar je pozvao sve koji se suočavaju sa problemom kršenja prava i diskriminacije na poslu da se obrate inspekciji rada. Prema njegovim rečima, postoje primeri da su problemi rešeni nakon obraćanja inspekciji rada.

Dodao je da je u slučajevima diskriminacije i kršenja zakona u pogledu prava radnika važna i javna osuda.

Domaći privrednici ne diskriminišu sindikalce

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca kaže da treba poštovati postojeće zakone i sprečiti da poslodavci diskriminišu prava članova sindikata.

„Tako i nama koji poslujemo po zakonu stvaraju nelojalnu konkurenciju“, rekao je Atanacković.

Atanacković naglašava da ovakve vrste diskriminacije nema u realnom sektoru gde su vlasnici domaći privrednici.

Izvor: Biznis Telegraf
Slika: Dijego Rivera

Podsećamo na članke: