Početna kazne

Ознака: <span>kazne</span>

Чланак

Za klime koje kaplju kazne do milion dinara

Prema Odluci o komunalnom redu voda iz klima-uređaja ne sme da kaplje na ulicu: klima-uređaj postavlja se tako da se „onemogući izlivanje tečnosti iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju“.

Pročitaj više