Notari overili 367.121 dokument besplatno

Javni beležnici Srbije ili notari kako ih češće nazivaju overili su 367.121 dokument besplatno tokom 2019. godine. Evo koje dokumente notari besplatno overavaju.

Tokom 2019. godine, beležnici su izdali više od 250.000 javnobeležničkih isprava, u formi zapisa i solemnizacije, što podrazumeva sastavljanje, proveru i potvrđivanje ugovora o prometu nepokretnosti, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih ugovora iz ostalih imovinskih odnosa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Time je rasterećen rad državnih organa koji su se ranije bavili tim poslovima.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić je odenio da je to pokazatelj u kojoj meri je javno beležiništvo u Srbiji doprinelo povećanju pravne sigurnosti u prometu nepokretnosti i drugim poslovima. On je naveo i da su zahvaljujući radu notara izbegnute duple prodaje nepokretnosti. Takođe, značajno je smanjen broj sudskih postupaka povodom sporova iz ugovornih odnosa.

Koje dokumente notari besplatno overavaju?

Notari besplatno obavljaju overe potpisa i prepisa ili fotokopija dokumenata koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.

Pored toga, besplatna je overa i dokumenata nezaposlenih lica neophodnih za zasnivanje radnog odnosa ili drugih prava koja se ostvaruju po tom osnovu.

Javni beležnici besplatno overavaju dokumenata za prvi upis u srednje škole i na fakultete. Pored toga, besplatno, tokom cele godine, overavaju i dokumenta za potrebe konkursa za prijem u ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita.

Besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove i u osnovne škole.

Bez naknade javni beležnici overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici s decom. Besplatna je overa i dokumentacije potrebna za ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja.

Pet godina notarijata u Srbiji

Javni beležnici Srbije su u 2019. godini proslavili pet godina od uvođenja notarijata u pravni sistem. Tokom tog perioda, notari su uradili više od osam miliona pravnih poslova za koje su nadležni. Među njima je većina javnobeležničkih overa – oko sedam miliona.

Srbislav Cvejić smatra da je verovatno najveći izazov sa kojim se Komora suočavala da ih građani prihvate kao profesionalce, pravnike koji svojim radom unapređuju pravnu sigurnost.

Javnobeležnička komora Srbije konstantno radi na ujednačavanju javnobeležničke prakse. Cvejić kaže da Komora zahteva strogo poštovanje svih zakona i drugih propisa od svojih članova i da sankcioniše svako kršenje propisa unutar svojih redova.

Sprovođenje ostavinskih postupaka

Cvejić je posebno istakao efikasan rad velikog broja javnobeležničkih kancelarija, koje su uspele da ubrzaju i sprovođenje ostavinskih postupaka. Te psotupke one obavljaju kao poverene poslove sudova.

Ostavinski postupci kod notara sada vode efikasno i završavaju se u veoma kratkom roku, naglasio je Cvejić.

Izvor: Ekapija
Slikarawpixel.com

Podsećamo na tekstove: