Prenos nepokretnosti kod notara

Prenos nepokretnosti od sada će se, umesto u Republičkom geodetskom zavodu, obavljati kod notara.

Vlada Srbije je usvojila uredbu koja omogućava da građani ne moraju da odlaze na šalter Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) da bi dobili list nepokrenosti. Uredba koja je doneta 26. juna predviđa da se sav posao prenosa nepokretnosti od sad obavlja kod notara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Naziv tog dokumenta je „Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetsko-katastarskog informacionog sistema od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija.“

Tekst ove uredbe usaglašen je ove nedelje na sastanku potpredsednice Vlade sa direktorom Republičkog geodetskog zavoda Borkom Draškovićem i rukovodstvom Javnobeležničke komore. Ovim je rešen problem za građane koji su u prethodnom periodu morali lično da odlaze u RGZ da pribave list nepokretnosti, umesto da taj posao završe kod javnog beležnika.

Budući da RGZ uspostavlja i održava bazu podataka katastra nepokretnosti i katastra vodova, javni beležnici i geodetske organizacije ne mogu da naplaćuju naknadu za izdavanje „predmentnih listova“. Izuzetak je samo taksa koju je propisao Zakon o republičkim administrativnim taksama,

Štampanje dokumenata iz baze podataka RGZ-a nije potrebno. Ono treba da predstavlja samo izuzetak od pravila da se dokumenta izdaju u digitalnom formatu.

Primena Uredbe će, kako se procenjuje, štedeti vreme i građana i zaposlenih u RGZ. U ovom zavodu se mesečno podnese oko 40.000 zahteva za izdavanje lista nepokrenosti.

„Usvajanjem ove uredbe rešen je veliki problem zbog kojeg su građani morali da lično odlaze na šalter Republičkog geodetskog zavoda kako bi dobili list nepokrenosti. Sada je to rešeno i kompletan posao prenosa nepokretnosti će se završavati kod notara. Naš cilj je da sve usluge katastra budu maksimalno efikasne za građane, da nemamo gužve na šalterima, a to je značajno i za ukupan poslovni ambijent i rejting Srbije na Duing biznis listi”, rekla je ministarka Zorana Mihajlović.

Izvori: Beta, N1
Fotografija: Colin Behrens sa Pixabay

Podsećamo: