Kontrola zbog uskraćivanja usluga gerontodomaćice

Zaštitnik građana je pokrenuo hitan postupak kontrole rada Gerontološkog centra Beograd i Gradskog zavoda za javnos zdravlje. Kontrola je pokrenuta zbog uskraćivanja usluga gerontodomaćice starijem bračnom paru zato što je jedan od supružnika zaražen koronavirusom.

Zaštitnik građana je upoznat sa problemima sa kojima se suočava bračni par iz Beograda koji su korisnici Službe „Pomoć u kući“ Gerontološkog centra Beograd.

Starijem bračnom paru uskraćena je usluga gerontodomaćica nakon što je jedan od supružnika zaražen koronavirusom. Prema saznanjima Zaštitnika građana u trenutku kada im je uskraćena usluga, supružnici iz Beograda su imali lekova i hrane za još nekoliko dana.

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo hitan postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Gerontološkog centra Beograd.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovarao je telefonom sa koordinatorom Službe „Pomoć u kući“ Gerontološkog centra Beograd 30. novembra 2020. godine. Tom prilikom je objašnjeno da je Gerontološki centar uputio upit Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd o načinu pružanja usluge u novonastaloj situaciji u konkretnom slučaju. Dakle, Gerontološki centar je konsultovao Zavod za javno zdravlje da li gerontodomaćice ovim supružnicima mogu da pruže pomoć u nabavci hrane i lekova.

Odgovor Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd nije primljen.

Zaštitnik građana zbog toga traži od ove dve gradske ustanove da ga u što hitnijem roku, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, obaveste o svim činjenicama i okolnostima, kao i o preduzetim aktivnostima. Od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd Zaštitnik građana posebno traži obaveštenje da li je uputio odgovor Gerontološkom centru Beograd, te ukoliko to nije slučaj, da ga obavesti o razlozima za to.

Od ove dve ustanove, Zaštitnik građana traži i obaveštenje na koji način je organizovano pružanje usluga korisnicima Gerontološkog centra Beograd u situacijama kada su korisnici ili članovi njihovog domaćinstva pozitivni na koronavirus ili se nalaze u samoizolaciji. Zaštitnik građana je tražio da ga obaveste i na koji način je u tim situacijama organizovano pružanje usluga gerontodomaćica.

Izvor: Ombudsman

Podsećamo:

Grad Beograd tvrdi da je obezbedio neophodnu pomoć za službu „Pomoć u kući“. Iz uprave Grada kažu da sve gerontodomaćice imaju potrebnu zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju. Vidi: Beograd: Obezbeđena pomoć za službu „Pomoć u kući“
Ako je tako, onda je još manje jasno zašto se starijim građanima, kojima je i u normalnim okolnostima potrebna, te zato i odobrena, „Pomoć u kući“ – ova usluga uskraćena u doba pandemije.