Fond PIO Republike Srpske: Bez potvrde o životu, nema penzija

Fond PIO Republike Srpske obustavio je isplatu penzija za preko 2.000 korisnika sa prebivalištem u Srbiji koji nisu dostavili potvrdu o životu. Taj podatak obezbeđuje se putem elektronske razmene podataka sa Federacijom BiH, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom. Sa Srbijom ne.

Za isplatu penzija za januar 2020. godine u Republici Srpskoj od ključnog je značaja dostavljanje potvrde o životu za korisnike sa prebivalištem u inostranstvu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako je saopštio Fond PIO RS, korisnik penzije kojem se ona isplaćuje van Srpske obavezan je da na kraju kalendarske godine da dostavi potvrdu o životu. Ukoliko Fond PIO RS ne dobije potvrdu o životu, privremeno se obustavlja isplata penzije.

„Nažalost, uobičajeno je da nekoliko hiljada korisnika prava u propisanom roku ne dostavi taj dokument. Tako je prilikom obrade penzije za januar 2020. godine utvrđeno da potvrdu o životu nije dostavilo 3.796 korisnika. Njima se zbog toga obustavlja isplata penzije sve do dostavljanja potvrde“, objašnjavaju u Fondu PIO RS.

Od 3.796 korisnika koji nisu dostavili potvrdu o životu, veći deo – 2.010 korisnika je sa prebivalištem u Srbiji. Preostalih 1.786 korisnika prava koji nisu dostavili potvrdu o životu, živi u jednoj od 23 države van prostora bivše Jugoslavije sa kojima Republika Srpska, odnosno BiH, ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju.

Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi na 27.063 korisnika sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH. Taj se podatak, naime, obezbeđuje kroz elektronsku razmenu podataka između nosilaca osiguranja.

Za preostalih 24.903 korisnika van Republike Srpske potvrda o životu se dostavlja poštom. Ona se dostavlja na obrascu potvrde o životu overenom kod penzijskog organa, notara, opštinskog organa, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Potvrda o životu dostavlja se nadležnoj filijali Fonda PIO, koja je donela rešenje o ostvarivanju prava i isplaćuje penzije.

Za nove korisnike van RS potvrda o životu obezbeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rešavanja o pravu.

Obrazac Potvrde o životu nalazi se i preuzima na Internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.

Izvor: Srpska info
FotografijaBanja Luka, Rade Nagraisalovic Tonka Wikipedia