Fond PIO Republike Srpske: Bez potvrde o životu, nema penzija

Fond PIO Republike Srpske obustavio je isplatu penzija za preko 2.000 korisnika sa prebivalištem u Srbiji koji nisu dostavili potvrdu o životu. Taj podatak obezbeđuje se putem elektronske razmene podataka sa Federacijom BiH, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom. Sa Srbijom ne.

Za isplatu penzija za januar 2020. godine u Republici Srpskoj od ključnog je značaja dostavljanje potvrde o životu za korisnike sa prebivalištem u inostranstvu.

Kako je saopštio Fond PIO RS, korisnik penzije kojem se ona isplaćuje van Srpske obavezan je da na kraju kalendarske godine da dostavi potvrdu o životu. Ukoliko Fond PIO RS ne dobije potvrdu o životu, privremeno se obustavlja isplata penzije.

„Nažalost, uobičajeno je da nekoliko hiljada korisnika prava u propisanom roku ne dostavi taj dokument. Tako je prilikom obrade penzije za januar 2020. godine utvrđeno da potvrdu o životu nije dostavilo 3.796 korisnika. Njima se zbog toga obustavlja isplata penzije sve do dostavljanja potvrde“, objašnjavaju u Fondu PIO RS.

Od 3.796 korisnika koji nisu dostavili potvrdu o životu, veći deo – 2.010 korisnika je sa prebivalištem u Srbiji. Preostalih 1.786 korisnika prava koji nisu dostavili potvrdu o životu, živi u jednoj od 23 države van prostora bivše Jugoslavije sa kojima Republika Srpska, odnosno BiH, ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju.

Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi na 27.063 korisnika sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH. Taj se podatak, naime, obezbeđuje kroz elektronsku razmenu podataka između nosilaca osiguranja.

Za preostalih 24.903 korisnika van Republike Srpske potvrda o životu se dostavlja poštom. Ona se dostavlja na obrascu potvrde o životu overenom kod penzijskog organa, notara, opštinskog organa, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Potvrda o životu dostavlja se nadležnoj filijali Fonda PIO, koja je donela rešenje o ostvarivanju prava i isplaćuje penzije.

Za nove korisnike van RS potvrda o životu obezbeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rešavanja o pravu.

Obrazac Potvrde o životu nalazi se i preuzima na Internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.

Izvor: Srpska info
FotografijaBanja Luka, Rade Nagraisalovic Tonka Wikipedia