Društvo Magazin Godine

PIO RS pomaže federalnim penzionerima

Fond PIO RS o svom trošku će štampati i overiti u svojim poslovnicama Potvrdu o životu za 10.000 federalnih penzionera koji žive u Srpskoj

Federalni zavod PIO/MIO od svih korisnika koji žive van teritorije Federacije BiH traži da do kraja 2013. godine dostave Potvrdu o životu na obrascu koji se može štampati sa njihovog sajta. Ranije su oni taj obrazac slali poštom, ali je ta procedura prekinuta ove godine kako bi se smanjili troškovi rada.

SRNA javlja, a prenose Nezvisne novine da je Fond PIO Republike Srpske preuzeo na sebe da odštampa i overi u svojim poslovnicama obrazac Potvrde za 10.000 penzionera koji stanuju na teritoriji Srpske, a penziju primaju od Federalnog zavoda PIO/MIO.

U Fondu PIO RS kažu da je važnija pomoć starim i nemoćnim licima u Republici Srpskoj od troškova printanja desetak hiljada obrazaca.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija