Početna Nekategorizovano Potvrda o životu neophodna za penziju iz BiH

Potvrda o životu neophodna za penziju iz BiH

FZ MIO-PIO od početka 2013. godine upućuje sve korisnike penzija sa prebivalištem u drugim državama da odštampaju obrazac Potvrde o životu, popune ga, overe i pošalju poštom najkasnije do kraja godine.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) Federacije Bosne i Hercegovine podseća korisnike penzija koji žive u inostranstvu da su dužni da do kraja decembra 2013. godine pošalju Potvrdu o životu kako bi osigurali svoje pravo da i dalje primaju penziju. To se odnosi i na 16.000 osiguranika koji žive u Srbiji, a koji deo ili celu penziju primaju od FZ MIO-PIO.

Obrazac Potvrda o životu može se preuzeti na i sajtovima www.fzmiopio.ba i www.pio.rs. Nije potrebno štampati ga u boji.

FZ MIO-PIO upozorava da neoverene i nepopunjene potvrde neće prihvatiti kao valjane.
Čitko popunjenu potvrdu overavaju:

  • nosioc penzijskog osiguranja
  • u opštini prebivališta korisnika penzije
  • notar
  • u diplomatskom predstavništvu BiH
  • u domu za stare (ako je penzioner tamo smešten) ili bolnici (ako je tamo smešten).

Popunjenu i overenu potvrdu treba poslati poštom na adresu nadležne službe FZ MIO-PIO u Mostaru ili Sarajevu.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije.