Udovica Kliko (Veuve Clicquot)

Veuve Clicquot, postavši mlada udovica, posvetila se vinarstvu. Unapredila je proizvodnju šampanjca koji i danas nosi kao naziv njen nadimak – Udovica Kliko.

Barb-Nikol Ponsardan (Barbe-Nicole Ponsardin, 1777-1866) udala se za sina iz imućne porodice iz Šampanje. Pošto je on umro šest godina kasnije, ona preuzima porodično preduzeće i potpuno se posvećuje proizvodnji vina.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Uprkos veoma teškim, ratnim vremenima, uspela je ne samo da održi, već je i unapredila i razvila proizvodnju penušavog vina koji se iz Šampanje izvozio i u Rusiju i pio na carskom dvoru. Usavršena je proizvodnja vina koji više nije imao mutan talog, već je dobio danas prepoznatljiv, bistar izgled sa mehurićima.

Šampanjac je postao statusni simbol. Iako je, manje-više u celoj Evropi, pa i u Francuskoj, reč „udovica“ često imala pejorativno značenje, vino iz njene vinarije ponelo je naziv koji i danas nosi „Veuve Clicquot“ – Vev Kliko (Udovica Kliko). Ovo ime i jarkonarandžasta etiketa, i danas simbolizuju kvalitet i prestiž.

Ova izuzetna poslovna žena bila je i veliki dobrotvor. Pored osnivanja škola, stvorila je i potporni fond za ugrožene i dom za stare pod nazivom „l’Hôtel des Petits Ménages“. Pod pokroviteljstvom preduzeća koje je ona stvorila, od 1972. godine nagrada sa njenim nadimkom dodeljuje se uspešnim poslovnim ženama.

Prikazan je detalj slike Leona Kognijea (Léon Cogniet, 1794-1880) na kojoj je pored Madam Kliko (na slici) prikazana i njena praunuka.