Početna porodična penzija

Oznaka: <span>porodična penzija</span>

Članak
Porodična penzija u Republici Srbiji

Porodična penzija u Republici Srbiji

Porodična penzija je mesečna naknada koja se isplaćuje članovima porodice nakon smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina radnog staža ili je ispunio uslove za invalidsku penziju. 

Pročitaj više