Početna Magazin Godine Ekonomija Sticanje i ukidanje prava na porodičnu penziju

Sticanje i ukidanje prava na porodičnu penziju

Ukoliko se korisnik porodične penzije zaposli, tj. sklopi bilo koju vrstu ugovora o radu ili ukoliko završi školovanje, isplata porodične penzije se obustavlja. 

Sticanje prava na porodičnu penziju i njegovo ukidanje, poslednjih dana je, kako se navodi u prilogu RTV-a, izazvalo neke nedoumice.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Povodom toga, oglasio se Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) objašnjavajući da, ukoliko se korisnik porodične penzije zaposli, tj. sklopi bilo koju vrstu ugovora o radu ili ukoliko završi školovanje, isplata porodične penzije se obustavlja.

Ne pravi se razlika između honorarnog rada, stalnog zaposlenja ili rada na određeno vreme jer se u bazi podataka matične evidencije Fonda sva ta lica registruju kao osiguranici, objašnjava za Tanjug Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda.

„Za svaki vid angažovanja za koji se isplaćuje ugovorena novčana naknada, bez obzira na vrstu ugovora o radu, obavezna je prijava na osiguranje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.“

„Uparivanje podataka sa spiskova korisnika penzija i osiguranika se obavlja kroz poseban elektronski program zahvaljujući čemu se automatski evidentiraju lica koja se nalaze na oba spiska, odnosno koji su i korisnici penzije, ali i prijavljeni na osiguranje.“

„Ovi spiskovi se ažuriraju početkom svakog meseca i sve uočene nepravilnosti nakon uparivanja podataka se odmah prosleđuju filijalama Fonda koje vrše isplate tih porodičnih penzija za pokretanje postupka obustave isplate“, naglašava direktorka Timotijević. Ukoliko se ispostavi da je neko od korisnika primao porodičnu penziju u vreme dok je bio zaposlen, dužan je da PIO fondu vrati sve nezakonito primljene penzije.

Postoji i veoma mali broj korisnika porodične penzije koji su u radnom odnosu, ali čija je plata manja od 50% od najniže osnove osiguranja zaposlenih. U tom slučaju, njima je, od 2011. godine, omogućeno da zadrže porodičnu penziju.

Prema podacima iz januara 2014. godine, porodičnu penziju prima 367.199 korisnika.