Uncategorized

U penziju po starim uslovima do 30. decembra 2013. godine

Poslednji dan za prekid radnog staža po uslovima koji po zakonu važe za ovu godinu jeste 30. decembar, kako bi 31. decembra bio podnet zahtev za penzionisanje.

Do tog datuma žena mora da ima najmanje 35,4 godine staža i 53,4 godine starosti, a muškarac 54 godine i 40 godina staža (što praktično važi samo za one sa beneficiranim radnim stažom).

U PIO fondu naglašavaju za Politiku da se dan prekida osiguranja (radnog odnosa), ne može tretirati i kao dan kada se ostvaruje pravo na penziju. To znači da oni koji prekinu radni odnos 31. decembra mogu tek po novoj godini podneti zahtev za penziju ali po novim propisima koji važe od 1. januara 2014. godineč.

Po njima, muškarci u penziju idu s 65 godina života i minimalno 15 godina staža ili 40 godina staža i minimalno 54,4 godine života, a žene sa 35,8 godina staža i najmanje 53,8 godina života. Udovice će moći da dobiju porodičnu penziju supruga ako u momentu njegove smrti imale 51,5 godina života, a udovac ako je imao 56,5 godina.

Oni koji stiču uslov za penziju u ovoj godini moraju da znaju da je staž osiguranja samo onaj za koji imaju plaćene doprinose, a ne onaj koji je upisan u radnu knjižicu, a za koje doprinosi nisu uplaćivani. U PIO fond mesečno stiže oko 30.000 zahteva za sve vrste penzija, od čega je tek oko 6.000 za starosnu penziju po jednom od dva uslova (godine života i staž). U PIO fondu kažu da u zakonskom roku do 60 dana reše 88 odsto zahteva za penzionisanje.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija