Tag - humanost

Društvo Magazin Godine

Kuhinja na točkovima

Kuhinja na točkovima povezuje pružanje dveju usluga socijalne zaštite – pomoć mladima sa intelektualnim smetnjama i pomoć slabo pokretnim, starijim...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija