Publikacija „Sunovrat radničkih prava i pokušaji zaštite“

U Medija centru u Beogradu je 29. januara 2020. godine prezentovana publikacija „Sunovrat radničkih prava i pokušaji zaštite – Prekarizacija radnika u prvim decenijama 21. veka“. Publikaciju su objavili Dan Graf i Centar za razvoj sindikalizma.

Za potrebe istraživanja, anketirano je 5.000 radnika. Među njima su bili i zaposleni na neodređeno i određeno vreme, po ugovorima o delu ili privremenim poslovima. Anketom su, takođe, bili obuhvaćeni i nezaposleni.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

„Ono što najviše šokira, a sa čime smo se suočili, jeste da najveći broj ispitanika smatra da se njihova radnička prava krše na razne načine, ali o tome ćute. Takvih, koji se ustručavaju da se požale na svoj loš položaj, ima čak 75 odsto“, naglasio je Srećko Mihailović, urednik publikacije.

Prema rezultatima istraživanja, dve petine radnika smatra da živi dostojanstveno. Većina, tri petine radnika, naglašava da živi u uslovima prekarijata, odnosno da se njihova radnička prava krše.

Jedna od retkih preporuka iznetih u publikaciji koja je prihvaćena od strane vlasti jeste donošenje Zakona o agencijskom zapošljavanju. Odredbe ovog zakona su, međutim, neadekvatne. One slabo štite radnike zaposlene na lizing, naglasio je Mario Reljanović, jedan od autora publikacije.

Politički angažman sindikata

Mihailović kaže da je jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja da sindikalne organizacije moraju ozbiljno da razmisle o svom političkom organizovanju i učešću na izborima. Ključni radnički problemi, smatra Mihailović, ne mogu se rešiti bez uključivanja u politiku. Politika i te kako utiče na egzistencijalne probleme ljudi koji žive od svog rada.

Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ složio se sa ocenom da je nužan politički angažman sindikata.

„Pred sindikalni pokret se postavlja važno pitanje: da li na adekvatan način može da zaštiti prava svoga članstva i radništva bez da se organizuje politički i da tako organizovan nastupi na izborima.“

Veliki broj radnika je nezadovoljan svojim položajem, ali nije spreman da učestvuje u uličnim protestima kako bi zaštitio svoj položaj. To je, ocenjuje Stojiljković, veliki problem radničkog pokreta.

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ složio se da postoji potreba da sindikati uđu u politiku.

„Činjenica je da su radnička prava poslednje o čemu razmišljaju postojeće opozicione političke partije i da im taj segment nije važan. Stoga je nužno da se sindikati ujedine oko ideje o stvaranju radničke političke organizacije kao radničke liste koja bi nastupila na nekim od sledećih izbora“, zaključio je Veselinović.

Izvor: Danas
Slika: Gerhard Bondzin, Mural u Drezdenu

Podsećamo na tekstove: