Početna Magazin Godine Društvo Radno vreme (6) – Radno vreme u Zakonu o radu Republike Srbije

Radno vreme (6) – Radno vreme u Zakonu o radu Republike Srbije

U velikom serijalu tekstova o radu i radnom vremenu u 21. veku izdvajamo delove Zakona o radu Republike Srbije…

Izdvajamo delove Zakona o radu Republike Srbije (na linku ceo zakon), iz poglavlja V – Radno vreme:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • Član 50 (1. Puno radno vreme) – Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Opštim aktom može da se utvrdi radno vreme kraće od 40 časova nedeljno, ali ne kraće od 36 časova nedeljno. Zaposleni iz stava 2. ovog člana ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.
  • Član 51 (2. Nepuno radno vreme) – Nepuno radno vreme, u smislu ovog zakona, jeste radno vreme kraće od punog radnog vremena.
  • Član 52 (3. Skraćeno radno vreme) – Zaposlenom koji radi na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima, utvrđenim zakonom ili opštim aktom, na kojima i pored primene odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje zaposlenog – skraćuje se radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, a najviše 10 časova nedeljno (poslovi sa povećanim rizikom). Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu stručne analize, u skladu sa zakonom. Zaposleni koji radi skraćeno radno vreme ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.
  • Član 53 (4. Prekovremeni rad) – Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran (u daljem tekstu: prekovremeni rad). Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom.
  • Član 54 (4. Prekovremeni rad) – Dežurstvo u zdravstvenim ustanovama, kao prekovremeni rad, uređuje se posebnim zakonom.
  • Član 55 (5. Raspored radnog vremena) – Radna nedelja traje pet radnih dana. Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac. Radni dan, po pravilu, traje osam časova.
  • + VII ZAŠTITA ZAPOSLENIH, 3. Zaštita omladine, Član 87 – Puno radno vreme zaposlenog mlađeg od 18 godina života ne može da se utvrdi u trajanju dužem od 35 časova nedeljno, niti dužem od osam časova dnevno.