Predlog za lakše zapošljavanje stranaca u Srbiji

Usvajanjem izmena Zakona biće pojednostavljeno zapošljavanje stranaca u Srbiji. Ministar za rad tvrdi da će građani Srbije imati koristi od toga

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević izjavio je u četvrtak, 18. aprila 2019. godine da će izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca doprineti efikasnijem postupanju nadležnih organa po ovom pitanju, povoljnijem poslovnom okruženju i privlačenju stranih investicija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministar je, obrazlažući u Skupštini Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, poručio da će usvajanjem tog dokumenta biti pojednostavljeno njihovo zapošljavanje. To će, tvrdi Đorđević, i stranim investitorima olakšati ulaganje u našu zemlju.

Podsetio je na to da je Zakon o zapošljavanju stranaca usvojen 2014. godine. Od tada do danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) strancima je izdala približno 33.160 novih i produženih dozvola za rad.

Ministar je naveo da su prošle i pretprošle godine otvorena određena pitanja oko tog zakona u cilju pojednostavljenja procedura, izdavanja dozvole za rad i lakše primene propisa u praksi.

Ovaj predlog zakona, kako je objasnio Zoran Đorđević, prate istovremeno i izmene i dopune Zakona o strancima. Tim izmenama se pojednostavljuje postupak dobijanja odobrenja za privremeni boravak i preciziraju odredbe koje uređuju pribavljanje viza za duži boravak.

Kao primer, ministar je naveo da, dok je stranac u postupku pribavljanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja i dok je još u inostranstvu, poslodavac može preduzeti aktivnosti pred NSZ u cilju izdavanja radne dozvole.

Predviđeno je objedinjeno postupanje NSZ prilikom produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva. Takođe je predviđena i mogućnost izdavanja radne dozvole strancu kojem je odobrena viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Prema rečima ministra, objedinjeno postupanje podrazumeva da se teret pribavljanja dokumentacije i drugo što je potrebno prebacuje na NSZ. Ovim je poslodavcu znatno olakšan postupak produženja radne dozvole.

Izvor: Vlada Republike Srbije
Slika: Dijego Rivera