Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  • Nemanjina 22-26, Savski venac
  • 11000 Beograd – Savski venac
  • tel: 011 3621 345 Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • tel: 011 3615 677 Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
  • tel: 011 3616 255 Grupa za unapređenje sistema socijalne zaštite
  • tel: 011 3345 511 Sektor za boračko-invalidsku zaštitu
  • tel: 011 3614 960 Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
  • tel: 011 3616 599 pomoćnik ministra
  • web: www.minrzs.gov.rs