„Povećanje“ penzija nije vest

Važno nam je da znate – „povećanje“ penzija nije vest. Ne zato što bismo da „vam rušimo Sneška“, već zato što penzioneri Srbije zaslužuju poštovanje, a ne manipulisanje.

Prethodnih dana, povećanje penzija bilo je tema o kojoj su govorili političari u Srbiji. Mediji su to, naravno, uredno prenosili i dalje obrađivali vest. Tako smo, pored toga koliko bi to povećanje procentualno trebalo da bude, mogli da čitamo i koliko je to tačno novca za određene grupe penzionera.

Problem sa ovom vešću je to što ona, zapravo – nije vest. Naime, Narodna skupština Republike Srbije je decembra 2019. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tada je (ponovo) uvedena švajcarska formula za usklađivanje penzija.

U Članu 80 Zakona o PIO stoji:

„Penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.“

Navedena odredba primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Zakon je usvojen 2019. godine, a prvo usklađivanje („povećanje“) penzija smo već imali 2020. godine. V: Zakonsko uvećanje penzija – 5,9 odsto od 1. januara 2021.

Dakle, već se zna da će svake godine penzije biti usklađivane 50 odsto sa inflacijom i 50 odsto sa rastom zarada u januaru mesecu. Šta je tu onda vest? Da će zakon biti poštovan?

Ana Brnabić, predsednica Vlade, dala je procenu da će ove godine minimalni rast BDP-a biti šest posto. Na osnovu toga je zaključila da će januara 2022. godine penzije biti uvećane za pet odsto. Ovih pet odsto nije u ovom trenutku podatak. To je premijerkina procena. Sama se odmah ogradila rekavši da je uslov da se ovo desi da „nastavimo ovako da radimo“.

Ministar finansija Siniiša Mali objasnio je da će se u poslednjem tromesečju znati koliko će rasti BDP Srbije. Zato će tada biti doneta i konačna odluka o tome koliko će biti „povećanje“ penzija. Ministar Mali je tada rekao i da se sa sigurnošću može reći da će rast penzija biti veći nego što je to bilo prethodnih godina.

Dakle, zakon će biti ispoštovan i penzije će biti uvećane u skladu sa njim. Tačan procenat za koji će penzije biti uvećane znaće se u poslednjim mesecima godine.

Koliko će biti to „povećanje“ penzija?

Ova vest koja to nije dalje se razrađuje izračunavanjem iznosa za koji će penzije biti „povećane“. Uglavnom se u medijima navodi koliko je pet odsto od prosečne penzije. Prosečna penzija u martu mesecu 2021. godine bila je 29.738 dinara. Povećanje od pet odsto za ovaj iznos penzije iznosi 1.487 dinara.

Prema statističkim podacima Fonda PIO, skoro 60 odsto penzionera Srbije prima penziju koja je niža od ove prosečne. Dakle, ako penzije od januara 2022. godine budu uvećane za pet odsto, i penzije skoro 60 odsto penzionera biće uvećane za manji iznos. Isto kao što će penzioner sa većom penzijom dobiti veće „povećanje“ od navedenih 1.487 dinara.

Nije jasno, zaista, zašto je potrebno sve pretvarati u teatar apsurda i navoditi ovakve, svima jasne, stvari.

Verovatno postoji određeni procenat ljudi koji, iako su već i penzionisani, nisu naučili kako se računa procenat. Neki su možda zaboravili. U tom slučaju, umesto da se pamte brojevi koji su dati okvirno, a koji nemaju veze sa stvarnošću određenog penzionera, bolje je – valjda – naučiti ili se podsetiti kako se računa procenat.

Formula za izračunavanje procenta

Evo primera na osnovu te trenutno prosečne penzije (29.738 dinara) i tog predviđenog procenta (5%) povećanja

I način:

29738 / 100 x 5 = 1486,9

II način:

5 / 100 x 29738 = 1486,9

Da bi saznali koliko je pet odsto od vaše penzije, broj 29738 zamenite iznosom koji trenutno primate. Podelite ga sa 100 i zatim pomnožite sa pet. Ili koristite drugi način po istom principu.

Kada krajem godine saznamo za koji procenat će penzije biti uvećane od januara 2022. godine, tim brojem zamenite broj pet u formuli.

Sve u svemu…

Trenutno ne znamo za koliko će penzije biti uvećane januara 2022. godine. Potvrdili su nam da će biti uvećane, ali bismo možda mogli bar da zadržimo privid normalnosti pa da se ne radujemo kad nas obaveste da će zakon biti poštovan.

Penzije će biti uvećane, ali sve dok se bude insistiralo na pojmu povećanje, Penzin će podsećati da je to „povećanje“ zapravo usklađivanje. Ne teramo mak na konac. Naprotiv. Važno je da se zna razlika.

Zakonski određeno usklađivanje penzija (što su sva ovakva „povećanja“) služi tome da se standard penzionera jedne zemlje održi, a ne da se on poveća.

Penzije se usklađuju sa rastom cena i sa rastom zarada. Ako rastu cene te taj rast dovede i do rasta penzija, nije potrebno objašnjavati da standard penzionera nije povećan već zadržan na istom nivou.

Kada su plate u pitanju, ideja koja stoji iza usklađivanja penzija sa njihovim rastom jeste ne samo da se pokaže međugeneracijska solidarnost, već i da se prizna da bez rada onih koji su u penziji, ne bi bio moguć ni napredak onih koji rade. Penzioneri kao deo savremenog društva ne treba da vremenom doživljavaju pad standarda u odnosu na radno aktivne članove tog društva.

Dakle, penzije se po zakonu usklađuju. Za koliko će biti usklađene januara 2022. godine, sa sigurnošću ćemo znati u poslednjem kvartalu 2021. godine.

Aleksandra Jovanović, Penzin.rs
Fotografija: Penzin