Novi oblik Alchajmera – bez gubitka pamćenja

Novotkriveni oblik Alchajmerove bolesti (Alchajmera) neobičan je jer je bez gubitka pamćenja. Simptomi su česti izlivi besa, osećaj da čoveka kontoliše strana sila itd.

Na Kongresu Američke akademije za neurologiju, istraživači su izvestili da su identifikovali novi podtip Alchajemerove bolesti koji do sada nije bio prepoznat. Ovaj atipični oblik bolesti, koji je štedi hipokampus – memorijski centar mozga, ima simptome sasvim različite u odnosu na najčešći oblik bolesti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Melisa Marej iz Majo klinike i njene kolege pregledali su mozgove 1.821 osobe koje su patile od Alchajmerove bolesti. Od tog broja, 11% imalo je karakteristike u novoidentifikovanom obliku, što ukazuje na to da je ovaj oblik prilično raširen u opštoj populaciji.

Ljudi pogođeni ovim oblikom uglavnom su muškarci, ali mnogo mlađi od prosečnog bolesnika sa klasičnom Alchajmerovom bolešću.

Njihovi simptomi mogu biti prilično neobični: problemi sa ponašanjem kao što su česti izlivi besa, osećaj da njihovi ekstremiteti ne pripadaju njima i da ih kontoliše strana sila, ili problemi sa vidom a da pri tom oni nisu fizičke prirode.

Bolest napreduje mnogo brže od tipičnog oblika bolesti. Mnogi pacijenti, međutim, imaju skoro normalno sećanje, pa se zbog toga često postavlja pogrešna dijagnoza, napominje Melisa Marej.

Mnogima je dijagnostifikovana frontotemporalna demencija, poremećaj koji karakterišu promene ličnosti i ponašanja ili kortikobazalni sindrom (kortikobazalna degeneracija), koji karakterišu poremećaji pokreta i kognitivne disfunkcije. Jezički poremećaji su takođe češći kod ovog oblika Alchajmera koji štedi hipokampus, iako pacijenti nemaju probleme sa glasom ili sluhom.

Disfunkcije dva proteina, koje su tipični pokazatelji za sve oblike Alchajmerove bolesti, prisutne su i kod ovog oblika. Tzv. „sablasni čvorići“ koji kod Alchajmerove bolesti nastaju zbog kontaminiranog tau proteina, u ovom novootkrivenom obliku veoma su brojni u oblastima mozga koji su povezani sa motorikom, svesnom upotrebom ekstremiteta, kao i sa upotrebom govora i vida. Ti čvorići oštećuju i uništavaju neurone.

Melisa Marej se nada da će ovo istraživanje naići na otvorene umove lekara koji nastoje da uspostave dijagnozu demencije i da će im pomoći da shvate da gubitak pamćenja nije prisutan kod svih ljudi sa Alchajmerovom bolešću.