Prodaja banje Zlatar – treći pokušaj

Fond PIO, iako bi po logici stvari, trebalo da bar čuva poverenu imovinu, ako već ne može da je uveća, pokušava da je rasproda. Prodaja banje Zlatar je, posle dva neuspela pokušaja, ponovo pokrenuta.

Republička direkcija za imovinu i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisali su oglas za prodaju banje Zlatar. Banja Zlatar u Novoj Varoši, navodi se, godinama ne radi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U pitanju je treća prodaja nepokretnosti ovog banjskog kompleksa. Kompleks se sastoji od objekta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih oboljenja, površine 12.298 m², i još devet poslovnih prostora u funkciji zdravstva, površine od 260 do 3.120 m².

Navedene nepokretnosti su svojina Fonda PIO, odnosno penzijskih osiguranika i penzionera.

Na prodaju je ponuđeno, u paketu, i devet katastarskih parcela. Najveća među njima ima 2,6 hektara.

Početna cena kompleksa iznosi 2,3 miliona evra. Kada je banja prvi put ponuđena na prodaju, u oktobru 2019. godine, cena je bila 3,9 miliona evra. U drugom pokušaju prodaje, krajem 2019. godine, cena je spuštena na 3,1 milion evra.

U oglasu je naglašeno da se kompleks prodaje u viđenom stanju. Prodaja se vrši putem prikupljanja ponuda, koje se dostavljaju najkasnije do 9. jula 2020. godine.

Izvor: eKapija

Važno je da se ne zaboravi:

U 30 rehabilitacionih centra Fonda PIO potrošeno je 500 miliona evra prikupljenih isključivo od doprinosa. Od toga je u banju Zlatar svojevremeno uloženo 38 miliona.

Fond PIO je 2006. godine pokrenuo 27 sudskih postupaka radi utvrđivanja prava svojine na objektima rehabilitacionih objekata.

Nakon šest godina suđenja, 2013. godine, Fond PIO je presudama sudova dobio dve banje natrag.

Od 2014. godine, menja se sastav Upravnog odbora Fonda PIO. Od tada, od sedam članova UO, četiri su predstavnika Vlade Srbije, a samo po jedan predstavnik osiguranika, korisnika i poslodavaca.

Objekat Fonda PIO na Zlataru je prvo dat na korišćenje Turističko-sportskoj organizaciji „Zlatar“ iz Nove Varoši. Davanje objekata u vlasništvu Fonda PIO u zakup omogućeno je izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO 2015. godine.

Privatizacija banja i specijalnih bolnica ponovo je pokrenuta sredinom 2016. godine.

Evo kako je, sumirano: izmenama Zakona o PIO ozakonjeno uništavanje penzionera i Fonda PIO

Udruženje sindikata penzionera Srbije je, 2019. godine, pokrenulo krivične postupke protiv Fonda PIO zbog otuđenja banja

Početkom 2020. godine, prodata je Kuršumlijska banja.