„Najstariji od starih“ u SAD sada imaju preko 90?

Najstariji od starih osoba u SAD su – sve stariji. Granica koja je određena na 85 godina starosti kako bi se definisala ova demografska grupa verovatno će morati da se pomeri.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sve je veći broj građana u SAD koji prelaze granicu „najstarijih“ koja je povučena na 85 godina. Doktor Ričard Suzman iz Nacionalnog instituta starenja pita se da li je vreme da se ta granica pomeri na 90 godina starosti.

Sudeći prema izveštaju američkog Zavoda za statistiku, do 2050. godine, u SAD će devet miliona ljudi biti starije od 90 godina dok ih je 1980. godine bilo svega oko 720 hiljada. Godine 2010. bilo ih je 1,9 miliona.

Prosečan 90-godišnjak živi još 4,6 godina, a svako ko pređe 100 živi uglavnom još godinu ili dve. Skoro dve trećine starijih od 90 godina su žene. Belci čine 88 odsto najstarijih. Najveći broj smešten je u domovima za stare.

Ipak, zdravstveno stanje najstarijih Amerikanaca je, u proseku, prilično loše. Velika većina ima neki oblik invalidnosti i probleme sa kretanjem. Zato se kao ključni izazov postavlja zadatak da se znatno unapredi zdravlje ovih generacija.