Društvo Magazin Godine Svet

“Najstariji od starih” u SAD sada imaju preko 90?

Sve je veći broj građana u SAD koji prelaze granicu “najstarijih” koja je povučena na 85 godina. Doktor Ričard Suzman iz Nacionalnog instituta starenja pita se da li je vreme da se ta granica pomeri na 90 godina starosti.

Sudeći prema izveštaju Zavoda za statistiku, do 2050. godine, u SAD će 9 miliona ljudi biti starije od 90 godina dok ih je 1980. godine bilo svega oko 720 hiljada. Godine 2010. bilo ih je 1,9 miliona.
Prosečan 90-godišnjak živi još 4,6 godina, a svako ko pređe 100 živi uglavnom još godinu ili dve. Skoro dve trećine starijih od 90 su žene, a 88 odsto najstarijih su belci. Najveći broj smešten je u staračkim domovima.
Ipak, zdravstveno stanje najstarijih je prilično loše i velika većina ima neki oblik invalidnosti i probleme sa kretanjem. Zato se kao ključni izazov postavlja zadatak da se znatno unapredi zdravlje ovih generacija.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija