Početna Magazin Godine Ekonomija Minimalac u 2016. godini ostaje 121 dinar po satu (neto)

Minimalac u 2016. godini ostaje 121 dinar po satu (neto)

Minimalac u 2016. godini ostaje 121 dinar po satu (neto)

Minimalna cena rada po radnom času za 2016. godinu ostaje 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odlučila je vlada Srbije 14. septembra 2015. godine. Sindikati najavljuju obraćanje Ustavnom sudu…

Zbog neslaganja predstavnika sindikata i poslodavaca, Socijalno-ekonomski savet ni 14. septembra 2015. godine nije usaglasio dogovor o visini minimlane cene rada po radnom času za 2016. godinu, pa je odluku istoga dana donela Vlada Republike Srbije, piše Tanjug a prenosi Paragraf.

Minimalna cena rada po radnom času za 2016. godinu ostaje nepromenjena i iznosiće 121 dinar. U taj iznos nisu uračunati porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Vlada Republike Srbije je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), kojim je predviđeno da seminimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Sindikati su tražili da se cena rada po radnom satu sa sadašnjih 121 dinar, poveća na 143,5 dinara, dok predstavnici poslodavaca i Vlade Republike Srbije bili protiv.

Poslednji put visina minimalca je promenjena u septembru 2014. godine, i tada je odlučeno da ona za 2015. godinu po radnom satu iznosi 121 dinar. Prethodno se cena rada nije menjala od 2012. godine i iznosila je 115 dinara.

Sindikati traže ocenu ustavnosti odluke o minimalcu

Dva dana kasnije mediji su preneli vest da će se zbog odluke vlade o minimalcu Savez samostalnih sindikata Srbije obratiti Ustavnom sudu:

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštio je danas da će se zbog odluke Vlade Srbije da minimalna cena rada za 2016. ostane 121 dinar po radnom času, obratiti Ustavnom sudu, kako bi se ocenila ustavnost i zakonitost te odluke, a koja je u suprotnosti sa Zakonom o radu.

Kako se navodi, ovo nije prvi put da Vlada Srbije krši Zakon o radu, a posebno član kojim je propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi od egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kao i produktivnosti i prosečne zarade.

Dodaje se da je SSSS predložio povećanje minimalne cene rada sa 121 na 143,55 dinara imajući u vidu planirano povećanje potrošačkih cena u 2016, povećanje produktivnosti rada od februara 2010. do danas za 30 odsto, smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7 odsto (od 2012. do 2015), ali i povećanja stope zaposlenosti za 15,5 odsto u tom periodu.

“Povećanje minimalne cene rada je predloženo i zbog povećanja industrijske proizvodnje, značajnog smanjenja budžetskog deficita prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest meseci 2015, kao i zbog značajnog poboljšanja naplativost javnih prihoda, sve efikasnijeg suzbijanja rada na crno i sive ekonomije, sve većeg priliva stranih investicija, povećanja izvoza i smanjenje javnog duga”, piše u saopštenju.

Naglašava se da predlog SSSS i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost o povećanju minimalne cene rada na 143,5 dinara nisu prihvatili ministarstva finansija i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ni Unija poslodavaca Srbije na Socijalno-ekonomskom savetu, pa je Vlada donela jednostranu odluku koja je više političkog karaktera.

“SSSS imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu minimalna cena rada, ukoliko se pođe od predložene cene za 2015. ;od 137,9 dinara, za 2016. godinu iznosila 143,55 dinara”, piše u saopštenju.

Sindikat navodi i da se Vlada Srbije sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije dok s druge strane ne dozvoljava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.

Minimalac u Zakonu o radu Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 112 Zakona o Radu

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.