Početna Magazin Godine Minimalac u 2015: od 19 do 22 hiljade dinara

Minimalac u 2015: od 19 do 22 hiljade dinara

Minimalac u 2015: od 19 do 22 hiljade dinara

Minimalna cena radnog sata od 1. januara 2015. godine iznosi 121 dinar bez poreza i doprinosa. Zavisno od meseca, minimalac u 2015. godini variraće od 19.360 do 22.264 dinara (neto plata), odnosno od 26.014 do 30.157 dinara sa porezima i doprinosima (bruto plata).

Minimalna cena rada nije menjana od 2012. godine kada je propisano da, bez poreza i doprinosa, iznosi 115 dinara po satu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Odlukom vlade Srbije iz septembra 2014. godine odlučeno je da se, od januara 2015. godine, poveća nominalna cena rada za 5,2 odsto, na 121 dinar po satu.

[maxbutton id=“3″]

Broj radnih dana, odnosno broj radnih sati, varira u toku jednog meseca zbog većeg ili manjeg broja dana u mesecu (28, 29 ili 31), broja dana vikenda, državnih praznika, itd.

U 2015. godini biće ukupno 261. radni dan*.

*može varirati zbog slava i verskih praznika

Najmanje radnih dana imaće februar (20) i maj, avgust i novembar (po 21). Većina meseci imaće 22 radna dana: januar, mart, april, jun, septembar i oktobar. Najviše radnih dana imaće jul i decembar – po 23 radna dana.

Minimalna plata po mesecima u 2015. godini

(za cenu rada od 121 dinar po satu):
Mesec u 2015. Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
UKUPNO
Radni sati (dani) 176 (22)
160 (20)
176 (22)
176 (22)
168 (21)
176 (22)
184 (23)
168 (21)
176 (22)
176 (22)
168 (21)
184 (23)
= 2.088 sati rada 261 radni dan
„87 dana rada“
tri meseca
1/4 godine
Plata (neto) 21.296
19.360
21.296
21.296
20.328
21.296
22.264
20.328
21.296
21.296
20.328
22.264
212.572 dinara 1.700,6 evra
62,3% zarade
Bruto plata 28.776
26.014
28.776
28.776
27.395
28.776
30.157
27.395
28.776
28.776
27.395
30.157
341.169 dinara 2.729,3 evra
37,7% zarade

Minimalac u Zakonu o radu

Minimalna zarada definisana je u Zakonu o radu, u sledećim članovima: Član 111, Član 112 i Član 113.

Zakon o radu, Član 112 (deo):

„Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).
Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.“

„Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.“