Justicija

Justicija

Justicija je boginja prava i pravde kod Rimljana. Rimljani, čija se država temeljila na maču i pravu, nisu smatrali da je potrebno posebno se baviti nekad značajnim, a ponekad tananim razlikama između pravde, pravičnosti i prava.

Zato im je bila dovoljna boginja Justicija. Jedna, ali vredna – ono što je rimsko pravo propisivalo kao normu ponašanja i delovanja moralo se poštovati.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Grčka kultura je pak poznavala Temidu i Diku, dve glavne boginje vezane za ove pojmove, uz još nekoliko čiji se domen delovanja preplitao sa njihovim. Temidino delovanje je bilo više usmereno ka pravednom rešavanju sukoba među bogovima, a Dikino među ljudima. Jedna je bila više vezivana za pravo, druga za pravdu.

Zanimljivo je da je Temida bila i boginja proricanja. Ukoliko se sagledaju odnosi među bogovima, može se steći uvid u budućnost. Dika je bila povezana sa ravnotežom. Ako se počini zločin protiv društva ili prirode, ravnoteža je izgubljena, a cela zajednica ispašta sve dok se na neki način ravnoteža ponovo ne uspostavi.

Rimljani su utvrdili prikazivanje Justicije sa vagom kojom meri pravdu i mačem kojim preseca donoseći presudu. U savremenom zapadnom svetu ova simbolika je zadržana, a najčešće se dami sa mačem i vagom stavlja i povez preko očiju.

Justicija na slici ukrašava Fontanu pravde (nem. Gerechtigkeitsbrunnen) na Remerbergu, centralnom trgu Frankfurta na Majni. Fontana je izgrađena u XVI veku, ali su statue promenjene. Sadašnja statua Justicije napravljena je od bronze po nalogu jednog trgovca vinom.

Fotografija: Roland Meinecke