Foto albumi Zakoni Republike Srbije

Justinijan I

Justinijan I (527-565) rođen je u blizini današnjeg Leskovca (lokalitet Caričin grad). Težio je potpunoj obnovi Rimkog carstva, ali na njegovu vladavinu se gleda kao na definitivni kraj antičkog sveta i konačno uspostavljanje vizantijske civilizacije.

Verovatno najznačajnije dostignuće njegove vladavine jesu pravna i administrativna reforma. Njima su osigurani temelji Vizantijskog carstva, a putem njih se i srednjovekovni svet zapadne Evrope upoznao sa rimskim pravom koje će biti utkano u pravo i ustrojstvo evropskih država.

Corpus iuris civilis je kasniji zbirni naziv za četiri dela: Justinijanov Kodeks, Digeste ili Pandekte, Institucije i Novele. Njime je uveden red u zakonodavstvo Carstva.

Administrativnom reformom nameravano je da se ostvari neophodna reforma činovništva, npr. da se ukine mogućnost kupovine položaja, da se ukinu nepotrebne službe koje su vremenom sve više rasle crpeći državnu blagajnu bez ikakve koristi po zemlju…

Za vreme Justinijana pokušano je i da se stane na put jačanju zemljišnjih veleposednika od čije bahatosti je stradao srednji sloj i koji su uspešno izbegavali plaćanje poreza, a sve je to uticalo i na podrivanje centralne vlasti.

Justinijan je imao osećaj za teoriju i znao je da pronađe najbolje stručnjake za posao, ali je sam kršio svoje zakone. Njegove reforme su, uprkos tome, imale veliki uticaj kako na njegovu, tako i na kasnije epohe.

Na slici je mozaik iz crkve San Vitale u Raveni koja je bila sedište Ravenskog egzarhata – vizantijske teritorije na Apeninskom poluostrvu. Prikazan je car Justinijan Veliki okružen svojom svitom.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija