Tag - mitologija

Foto albumi Srbija

Ko živi nakraj sela?

U našim krajevima stare, mudre žene uglavnom su opisivane kao ružne veštice. Sećate li se neke narodne pesme ili pripovetke gde je drugačije stara žena...

Foto albumi Srbija

Ovca, nevina i glupa

Kao i mnoge druge vrste životinja, i ovce imaju za čoveka snažno simboličko značenje. Ovca kao simbol javlja se u mitologijama i religijama širom sveta.

Foto albumi Zakoni Republike Srbije

Justicija

Justicija je boginja prava i pravde kod Rimljana. Rimljani, čija se država temeljila na maču i pravu, nisu smatrali da je potrebno posebno se baviti nekad...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija