pravda

Penzionere ubijaju, zar ne?

Penzionere ubijaju, zar ne?

Prenosimo tekst Zorice Tršić, advokatice iz agencije Direkta, tekst koji postavlja važna pitanja o Fondu PIO Republike Srbije, instituciji koja treba da bude u službi građana Srbije, ali se postavlja kao preduzeće koje građanima deli milostinju po svojoj volji i svojim zakonima, posebnim zakonima koji važe samo za Fond i ne moraju da budu u skladu sa zakonima i Ustavom Srbije. Oni ne brinu o penzionerima, oni se njih “oslobađaju”.
Žalba na odluku izvršitelja ponovo u zakonu

Žalba na odluku izvršitelja ponovo u zakonu

Predlogom zakona o izvršenju i obezbeđenju ponovo se vraća mogućnost ulaganja žalbe na odluku javnog izvršitelja o kojoj odlučuje sud, čime se omogućava da izvršitelj blagovremeno spozna da je pogrešio i da stranka čiji je pravni lek usvojen blagovremeno dobije satisfakciju za izvršiteljev propust, rekao je Nikola Selaković, ministar pravde, predstavljajući paket od devet akata iz oblasti pravosuđa, među kojima je i ovaj, u Skupštini Srbije, piše Politika.

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013) Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi: “Član 80a Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje: – u oktobru 2013. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%; – u aprilu 2015.