Tag - Frankfurt

Foto albumi Zakoni Republike Srbije

Justicija

Justicija je boginja prava i pravde kod Rimljana. Rimljani, čija se država temeljila na maču i pravu, nisu smatrali da je potrebno posebno se baviti nekad...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija