Draganova nagrada 2016.

Jovica (Niš): Trošenje reči

1. mesto u kategoriji „Najbolja putopisna pesma“ sa 2. konkursa za najbolju putopisnu priču starijih „Draganova nagrada„. Pesma je štampana u zbirci priča „Suveniri iz duše“ koju je izdalo UG „Snaga prijateljstva – Amity„.

Fotografija: Kosić, Istarski kažuni


(u Istri 2014)

Kada ne znaš ča ćeš
A ti (špendaj) troši reči
Kažu u Istri
I novac (beci) baci
A ako ne shvataš
Snagu života
Stani pred more
Čekaj
Ništa nemoj činiti
Gledaj kako se
Plava pučina primiče
Kako iz nje nebo niče
I očas znaćeš da je život
Škracula (šklopocija)
Kao i barka
Izbrazdana talasima

Kada ne znaš ča ćeš
Od dešperacije
A ti uđi u istarski kažun
U kućicu od škriljaca
I kroz garmi (prozorčić)
Pogledaj ulike
Na prhkoj crljenici
I čućeš sopile glas
Za sette passi (sedam koraka)
I znaćeš da znaš
Ča ti je trebalo u životu
A ča ne
I kako se jednostavno
Potire sve za sve

Jovica Đurić, 65 godina
major u penziji, Niš


Spisak objavljenih priča i pesama sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“ pronaći ćete u članku: Radovi sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija