Početna Magazin Godine Obraćanje Milorada Vujasinovića, predsednika USPS, na VI kongresu Saveza penzionera Rusije

Obraćanje Milorada Vujasinovića, predsednika USPS, na VI kongresu Saveza penzionera Rusije

Obraćanje Milorada Vujasinovića, predsednika USPS, na VI kongresu Saveza penzionera Rusije

Šestom kongresu Saveza penzionera Rusije, održanom krajem novembra 2016. godine, prisustvovala je i delegacija Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS). Predstavnici penzionera Češke i USPS bila su jedina udruženja penzionera iz inostranstva pozvana da učestvuju na ovom kongresu. Prenosimo obraćanje Milorada Vujasinovića, predsednika USPS, penzionerima Rusije okupljenim na Kongresu.

Poštovani delegati Šestog kongresa Saveza penzionera Rusije, poštovano Radno predsedništvo, poštovani predsedniče Rjazanski, drage kolege i draga braćo, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Udruženja Sindikata Penzionera Srbije i da vam zaželim uspešan rad za dobrobit svih penzionera vaše države.

Istovremeno, zahvaljujem se vašem rukovodstvu što nas je pozvalo da prisustvujemo Kongresu da bi u toku našeg boravka u Moskvi učvrstili međusobno prijateljatvo i razmenili iskustva koja mogu biti od obostrane koristi.

Iako smo mi, kao sindikat, mlada organizacija penzionera, jer postojimo nepune četiri godine, ipak smo veoma brzo prepoznati kako od strane penzionera i starijih lica, jer se borimo za njihova prava koja su svakodnevno ugrožena, tako smo prepoznati i od strane Saveza samostalnih sindikata Srbije, najveće sindikalne centrale u našoj državi, čiji smo kolektivni član.

Osnovni zadatak našeg Sindikata je zaštita i poboljšanje ekonomskih, socijalnih i materijalnih prava penzionera, kao i unapređenje prava iz oblasti penzijskog i zdravstvenog osiguranja, socijalnog staranja, socijalne adaptacije i integracije penzionera, borba protiv svih oblika starosne diskriminacije, borba za pravdu, dostojanstvo, društveni napredak, socijalnu solidarnost – kako među penzionerima tako i između mladih i starih građana, ali i zalaganje za sve ostale univerzalne vrednosti, kao što je borba za mir i protiv sankcija.

Sindikat penzionera Srbije je samostalna, nestranačka i nezavisna organizacija koja ima svoj odnos prema politici u onoj meri u kojoj se politika bavi penzionerima i starijim licima. Pohvalićemo ono što smatramo da je dobro, ali ćemo se najoštrije suprostavljati onim merama Vlade za koje budemo ocenili da nanose štetu najstarijoj populaciji.

S obzirom da je materijalni i socijalni položaj penzionera u Srbiji danas na veoma niskom nivou, najoštrije smo se suprotstavili merama Vlade i izmenama Zakona o Penzijskom Fondu, kao i Zakonu o umanjenju penzija. Smatrajući da su ove izmene i Zakon o umanjenju penzija neustavni, obratili smo se Ustavnom sudu Srbije da oceni njihovu ustavnost. Već dve godine se putem organizovanja javnih tribina, nastupima u medijima, ali i javnim okupljanjima pred Vladom, Parlamentom i Ustavnim sudom, protestima na trgovima i protestnim šetnjama, borimo sa ovim zakonima i ubeđeni smo da ćemo uspeti.

Poslednji u nizu ovih protesta, a peti za poslednje dve godine, održan je prvog novembra u Beogradu. Osnovni zahtev tog skupa bio je vraćanje penzija na nivo od pre novembra 2014. godine kada su smanjene. Tražimo i da se penzije usklađuju dva puta godišnje shodno rastu cena osnovnih životnih potrepština, jer nam je i to pravo ukinuto.

Takođe, imamo i problem što Vlada ima nameru da proda i privatizuje 27 banja i specijalnih bolnica izgrađenih, pre više od četiri decenije, sredstvima iz doprinosa zaposlenih, a za namene rehabilitacije korisnika i osiguranika, lečenje penzionera i prevenciju invalidnosti. Te banje i specijalne bolnice su u vlasništvu Penzionog fonda koji je finansirao njihovu izgradnju. Vlada i Skupština su izmenama Zakona promenili strukturu Upravnog odbora Fonda tako da sada većinu članova imenuje Vlada, zbog čega smo se takođe žalili Ustavnom sudu Srbije.

Udruženje sindikata penzionera Srbije je član Regionalnog udruženja sindikata penzionera, koga sačinjavaju slične organizacije iz bivših jugoslovenskih republika, a čije okupljanje podržava i pomaže italijanski Sindikat penzionera (SPI), a od prošle godine Sindikat penzionera Srbije postao je član Evropske federacije sindikata penzionera i starijih lica (FERPA).

I na kraju, želeći vam uspešan rad i prosperitet penzionera Rusije, hoću da kažem da je Udruženje Sindikata Penzionera Srbije spremno na saradnju sa svim organizacijama koje žele dobro penzionerima bez obzira da li su te organizacije sa Istoka ili Zapada i zato još jednom izražavam zadovoljstvo što smo mi danas ovde sa vama.

Istovremeno pozivam vaše rukovodstvo da nas poseti i bude sledećeg proleća na našoj Godišnjoj Skupštini u Srbiji.

Delegacija USPS sa predsednikom Saveza penzionera Moskve
Upoznavanje sa Valerijem Rjazanovim predsednikom Saveza penzionera Rusije