Magazin Godine Zdravlje

Hormonska supstituciona terapija (HST) za menopauzu povećava rizik od hormonskih tumora i kardiovaskularnih bolesti

Kod hormonske supstitucione terapije (HST) za menopauzu nepovoljan je odnos između potencijalnog rizika i korisnosti. Naime, prisutan je povećan rizik od raka dojke, raka jajnika i kardiovaskularnih bolesti.

Fotografija iz teksta “Menopauza

Početkom 2015. godine, meta-analiza 52 epidemioloških istraživanja pokazala je statistički značajno povećanje rizika od raka jajnika kod žena izloženih hormonskoj supstitucionoj terapiji za menopauzu. Rizik je bio povećan i kod onih žena koje su terapiju uzimale manje od pet godina.

Rezultati su bili slični rezultatima severnoameričkih i evropskih istraživanja, dok se najčešće korišćena hormonska suspstituciona terapija ispitivanja u ovim istraživanjima – razlikuje. Rezultati su slični bez obzira da li je u pitanju supstitucija samo sa estrogenom ili sa kombinacijom estrogen – progestagen.

Ova meta-analiza istraživanja ne pruža komparativne podatke o različitim hormonskim terapijama, ali se može predvideti da se rizik od raka povećava sa svim supstancama koje imaju estrogenski efekat, uključujući i tibolon (Livial).

Neka istraživanja su pokazala da se rizik smanjio nakon prestanka izlaganja, ali je on statistički i dalje značajno povećan čak i deset godina po prestanku HST.

Povećani rizik izgleda da je reda veličine jedan slučaj raka jajnika na 1.000 žena koje su izložene hormonskoj supstitucionoj terapiji za menopauzu tokom pet godina do doba od 50 godina. Treba imati u vidu da je kod smrtnosti povezane sa rakom u opštoj populaciji, preterana smrtnost procenjena na jedan smrtan slučaj na 1.700 žena.

Specijalizovani časopis Prescrire piše da je, u praksi, odnos rizik – korist kod hormonske supstitucione terapije (HST) u menopauzi nepovoljan zbog činjenice da je povećan rizik od srčanih oboljenja i raka.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija