Početna Magazin Godine Fond PIO i banje su privatna a ne državna imovina

Fond PIO i banje su privatna a ne državna imovina

Fond PIO i banje su privatna a ne državna imovina

„Privatizacija PIO fonda niti je postojala niti postoji! Sudski veštaci u svim sporovima su rekli – PIO fond je privatna svojina! Prema tome, radi se o vašim parama, o parama ljudi pre vas, i ne može niko da kaže da to nisu vaše privatne pare“ – rekao je advokat Slaviša Mrdaković na skupu o privatizaciji banja u organizaciji Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS)…

Početkom decembra u Beogradu, u organizaciji Udruženja sindikata penzionera Srbije, organizovana je diskusija na temu privatizacije banja koju država pokušava da sprovede.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

(Uzgred, na skupu je konstatovano i da nam se nudi model privatizacije slovenačkih banja u kom postoji samo „jedan lekar po banji koji meri pritisak pre ulaska u saunu, jer to su kupleraji a ne banje, jer nema rehabilitacije, nema prevencije, nema terapija“.)

Nekoliko široj i stručnoj javnosti poznatih govornika govorilo je o temi privatizacije banja ali izdvajamo govor i pravno pojašnjenje advokata Slaviše Mrdakovića…

Advokat Slaviša Mrdaković, pozvan od strane USPS da pruži pravnu pomoć, diskusiju je vratio u stroge formalnopravne okvire.

Diskusija o pokušaju države da privatizuje banje koje pripadaju PIO fondu, to jest, u privatnoj su a ne u državnoj svojini

Izlaganje advokata Mrdakovića

Ja ne znam ekonomiju i ne mogu da se mešam u iznose i cifre koje su date, ali šta vas molim da imate u vidu kao činjenice…

Privatizacija PIO fonda niti je postojala niti postoji! Sudski veštaci u svim sporovima su rekli – PIO fond je privatna svojina! Prema tome, radi se o vašim parama, o parama ljudi pre vas, i ne može niko da kaže da to nisu vaše privatne pare.

Na bazi toga, ne samo šest, nego 19, je doneto pravosnažnih presuda da imovina u banjama pripada PIO fondu jer je veštačenjem utvrđeno da država nikada nije dala ni jedan jedini dinar.

Ja sam dužan, kao vaš advokat, da vam predočim… Molim vas, s obzirom da po zakonu o javnoj svojini, imovina PIO fonda ne ulazi u državnu imovinu, da su sudske presude to potvrdile, razgovarajmo kao normalni ljudi, kao da se radi o vašim stanovima, o vašim kolima, o vašim parama, i o vašem džepu.

Ovoga trenutka ja vidim razlog da kao advokat istupam u interesu PIO fonda i vas samih jer vi ste privatni vlasnici privatne svojine. To je prva stvar.

Druga stvar… Ovde se pominje država, država kao spasilac… Apsolutno je moguće, ali pre toga moramo da tražimo od upravnog odbora PIO fonda da definiše odnos sa državom. Pravno posmatrano, vi imate situaciju da državna ministarstva koriste va+šu privatnu imovinu. To je isto kao da ste dali stan državi da stanuju tu neki njeni činovnici.

Ali kad neko koristi tuđu imovinu, to je od rimskog prava, to je osnov i za američko i za kontinentalno pravo, i za pravo Evropske unije, privatna svojina ne može bez naknade da se koristi – moraš da platiš!

Slažem se da PIO treba da plaća zemljišnu rentu jer to se koristi prirodno blago, ali ko će da plati… korisnik mora da plati rentu za imovinu koju koristi.

Ono što mora da se definiše, u skladu sa obavezom upravnog odbora PIO fonda iz člana 14. Zakona, a to je prepisano i u njihovom statutu (član 11, tačka 10), gde kaže:

„Obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;“

Mora da se pokrene inicijativa ka UO PIO fonda da definiše pravno odnos sa državom koja je korisnik imovine koja je privatnog karaktera. To može da bude službenost, pravo korišćenja, javno-privatno partnerstvo, ali osnov iz toga proizilazi – obaveza održavanja imovine.

To znači tekuće održavanje, održavanje vezano za obavljanje delatnosti, to sve pada na korisnika. Vi kad izdate stan i nešto se desi, neko to mora da plati. Ako je investiciono održavanje, e tad možemo da razgovaramo.

Ja vam odgovorno tvrdim da sudski veštaci nisu našli ni jedan jedini dinar državnih para u investicijama u banje, i to je od Kasacionog suda potvrđeno.

Ja sam prosledio predlog za USPS u tri tačke…

Da se uputi zahtev PIO fondu da definiše sa državom osnov korišćenja imovine PIO fonda od strane države – pod kojim uslovima. Drugim rečima, ako država hoće da koristi bez naknade, naći ćemo privatne medicinske institucije koje će vas gledati još bolje a moraju da plate. Lekari u banjama stiču dohodak korišćenjem vaše imovine. Ovo što sad rade nigde ne postoji kao oblik korišćenja. Žalite se da nema para u PIO fondu a svoju imovinu dajete da država besplatno koristi. To pravno nije poznato.

Da se predoče posledice nedefinisanja korišćenja imovine PIO fonda od strane države kad se radi o banjama i specijalnim bolnicama, i da zahteva hitno uknjiženje imovine PIO fonda kao privatne imovine. Ustanovili smo da je došlo do stopiranja uknjižbe sudskih presuda, i da za jedan broj specijalnih bolnica se vodi imovina kao državna iako postoji sudska presuda gde mora da bude uknjižena kao privatna. Ovog momenta uknjižena je samo jedna specijalna bolnica, u Ivanjici, kao privatna, a u svim ostalim postupcima u katastrima je došlo do zastoja jer je država stavila primedbu. Kad smo zapretili da ćemo da pustimo krivične prijave protiv lica koja vode katastar zamolili su da sačekamo mesec-dva zbog gužve i završiće uknjižbu presuda.

(Država ima mogućnost da pokrene sudski spor i da dokazuje da je to državna imovina, ali to neće uspeti jer su sudski veštaci već rekli da je to pravljeno privatnim parama i da je privatna imovina.)

Da se predoči članovima upravnog odbora PIO fonda katastrofalne posledice zbog nedefinisanja uslova i načina korišćenja imovine PIO fonda, posledice po imovinu i posledice po same članove upravnog odbora. Pozivam sve umne ekonomiste da nam daju objektivne materijalne dokaze zbog upropašćavanja imovine PIO fonda zbog lošeg korišećnja i raspolaganja. Država odgovara i za Matarušku banju koja je uništena – ona je to koristila, niste je vi koristili. Može da se desi, ako ja budem advokat u ovoj ekipi, i da u smislu člana 249. krivičnog zakonika, krivična prijava ko vrata ide „protiv odgovornog lica  u pravnom licu koje nevršenjem svoje dužnosti u pravnom licu, napravi pravnom licu štetu … veću od milion i po dinara – zakon od 2 do 10 godina.“

Nemojte da vam pričaju da nemate šanse, da ne možete, jer dok god postoje pravni mehanizmi vas će država da prihvati kao učesnika u postupku. Ali kad bih ja video da vi ovde tražite nešto suludo ja bih rekao: mi nismo za isti sastanak – doviđenja – doviđenja…

Hvala vam lepo…

Pročitajte zaključke i zahteve Udruženja sindikata penzionera Srbije sa ovog sastanka: