Fond PIO Magazin Godine Moja Penzija Srbija Zakoni

Fond PIO i banje su privatna a ne državna imovina

Most ljubavi - Vrnjačka banja

“Privatizacija PIO fonda niti je postojala niti postoji! Sudski veštaci u svim sporovima su rekli – PIO fond je privatna svojina! Prema tome, radi se o vašim parama, o parama ljudi pre vas, i ne može niko da kaže da to nisu vaše privatne pare” – rekao je advokat Slaviša Mrdaković na skupu o privatizaciji banja u organizaciji Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS)…

Početkom decembra u Beogradu, u organizaciji Udruženja sindikata penzionera Srbije, organizovana je diskusija na temu privatizacije banja koju država pokušava da sprovede.

(Uzgred, na skupu je konstatovano i da nam se nudi model privatizacije slovenačkih banja u kom postoji samo “jedan lekar po banji koji meri pritisak pre ulaska u saunu, jer to su kupleraji a ne banje, jer nema rehabilitacije, nema prevencije, nema terapija”.)

Nekoliko široj i stručnoj javnosti poznatih govornika govorilo je o temi privatizacije banja ali izdvajamo govor i pravno pojašnjenje advokata Slaviše Mrdakovića…

Advokat Slaviša Mrdaković, pozvan od strane USPS da pruži pravnu pomoć, diskusiju je vratio u stroge formalnopravne okvire.

Diskusija o pokušaju države da privatizuje banje koje pripadaju PIO fondu, to jest, u privatnoj su a ne u državnoj svojini

Izlaganje advokata Mrdakovića

Ja ne znam ekonomiju i ne mogu da se mešam u iznose i cifre koje su date, ali šta vas molim da imate u vidu kao činjenice…

Privatizacija PIO fonda niti je postojala niti postoji! Sudski veštaci u svim sporovima su rekli – PIO fond je privatna svojina! Prema tome, radi se o vašim parama, o parama ljudi pre vas, i ne može niko da kaže da to nisu vaše privatne pare.

Na bazi toga, ne samo šest, nego 19, je doneto pravosnažnih presuda da imovina u banjama pripada PIO fondu jer je veštačenjem utvrđeno da država nikada nije dala ni jedan jedini dinar.

Ja sam dužan, kao vaš advokat, da vam predočim… Molim vas, s obzirom da po zakonu o javnoj svojini, imovina PIO fonda ne ulazi u državnu imovinu, da su sudske presude to potvrdile, razgovarajmo kao normalni ljudi, kao da se radi o vašim stanovima, o vašim kolima, o vašim parama, i o vašem džepu.

Ovoga trenutka ja vidim razlog da kao advokat istupam u interesu PIO fonda i vas samih jer vi ste privatni vlasnici privatne svojine. To je prva stvar.

Druga stvar… Ovde se pominje država, država kao spasilac… Apsolutno je moguće, ali pre toga moramo da tražimo od upravnog odbora PIO fonda da definiše odnos sa državom. Pravno posmatrano, vi imate situaciju da državna ministarstva koriste va+šu privatnu imovinu. To je isto kao da ste dali stan državi da stanuju tu neki njeni činovnici.

Ali kad neko koristi tuđu imovinu, to je od rimskog prava, to je osnov i za američko i za kontinentalno pravo, i za pravo Evropske unije, privatna svojina ne može bez naknade da se koristi – moraš da platiš!

Slažem se da PIO treba da plaća zemljišnu rentu jer to se koristi prirodno blago, ali ko će da plati… korisnik mora da plati rentu za imovinu koju koristi.

Ono što mora da se definiše, u skladu sa obavezom upravnog odbora PIO fonda iz člana 14. Zakona, a to je prepisano i u njihovom statutu (član 11, tačka 10), gde kaže:

“Obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;”

Mora da se pokrene inicijativa ka UO PIO fonda da definiše pravno odnos sa državom koja je korisnik imovine koja je privatnog karaktera. To može da bude službenost, pravo korišćenja, javno-privatno partnerstvo, ali osnov iz toga proizilazi – obaveza održavanja imovine.

To znači tekuće održavanje, održavanje vezano za obavljanje delatnosti, to sve pada na korisnika. Vi kad izdate stan i nešto se desi, neko to mora da plati. Ako je investiciono održavanje, e tad možemo da razgovaramo.

Ja vam odgovorno tvrdim da sudski veštaci nisu našli ni jedan jedini dinar državnih para u investicijama u banje, i to je od Kasacionog suda potvrđeno.

Ja sam prosledio predlog za USPS u tri tačke…

Da se uputi zahtev PIO fondu da definiše sa državom osnov korišćenja imovine PIO fonda od strane države – pod kojim uslovima. Drugim rečima, ako država hoće da koristi bez naknade, naći ćemo privatne medicinske institucije koje će vas gledati još bolje a moraju da plate. Lekari u banjama stiču dohodak korišćenjem vaše imovine. Ovo što sad rade nigde ne postoji kao oblik korišćenja. Žalite se da nema para u PIO fondu a svoju imovinu dajete da država besplatno koristi. To pravno nije poznato.

Da se predoče posledice nedefinisanja korišćenja imovine PIO fonda od strane države kad se radi o banjama i specijalnim bolnicama, i da zahteva hitno uknjiženje imovine PIO fonda kao privatne imovine. Ustanovili smo da je došlo do stopiranja uknjižbe sudskih presuda, i da za jedan broj specijalnih bolnica se vodi imovina kao državna iako postoji sudska presuda gde mora da bude uknjižena kao privatna. Ovog momenta uknjižena je samo jedna specijalna bolnica, u Ivanjici, kao privatna, a u svim ostalim postupcima u katastrima je došlo do zastoja jer je država stavila primedbu. Kad smo zapretili da ćemo da pustimo krivične prijave protiv lica koja vode katastar zamolili su da sačekamo mesec-dva zbog gužve i završiće uknjižbu presuda.

(Država ima mogućnost da pokrene sudski spor i da dokazuje da je to državna imovina, ali to neće uspeti jer su sudski veštaci već rekli da je to pravljeno privatnim parama i da je privatna imovina.)

Da se predoči članovima upravnog odbora PIO fonda katastrofalne posledice zbog nedefinisanja uslova i načina korišćenja imovine PIO fonda, posledice po imovinu i posledice po same članove upravnog odbora. Pozivam sve umne ekonomiste da nam daju objektivne materijalne dokaze zbog upropašćavanja imovine PIO fonda zbog lošeg korišećnja i raspolaganja. Država odgovara i za Matarušku banju koja je uništena – ona je to koristila, niste je vi koristili. Može da se desi, ako ja budem advokat u ovoj ekipi, i da u smislu člana 249. krivičnog zakonika, krivična prijava ko vrata ide “protiv odgovornog lica  u pravnom licu koje nevršenjem svoje dužnosti u pravnom licu, napravi pravnom licu štetu … veću od milion i po dinara – zakon od 2 do 10 godina.”

Nemojte da vam pričaju da nemate šanse, da ne možete, jer dok god postoje pravni mehanizmi vas će država da prihvati kao učesnika u postupku. Ali kad bih ja video da vi ovde tražite nešto suludo ja bih rekao: mi nismo za isti sastanak – doviđenja – doviđenja…

Hvala vam lepo…

Pročitajte zaključke i zahteve Udruženja sindikata penzionera Srbije sa ovog sastanka:


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

3 Comments

Click here to post a comment
  • Lepo napisano i naivan čovek bi rekao da je sve jasno kao dan. Ali nije tako. RF PIO je državna institucija koja prvenstveno koristi državi a kao uzgred i penzionerima. Ona je protočni bojler za finansiranje ko zna kojih i kakvih potreba države od novca ( kako kaže advokat privatnog, koji je vlasništvo penzionera). Penzioneri moraju na neki način da osvoje vlast u RF PIO pa tek onda da pokušaju da ostvare svoja prva po pitanju banja kao svoje imovine. Ovako bi će biti, kuća gori a baba se češlja. RF PIO sve radi na nezakoniti način, jer tako odgovara Vladi i min. rada. Dug vojnim penzionerima od 300 miliona evra manipulacijom isplaćuje samo na jednu trećinu. Preporuku Obudsmana i presude Upravnog suda neće da izvrši i nikom ništa. RF PIO se brine za imovinu srpskih Banja kao za lanjski sneg. Apsolutno pre bilo kakve priče ili mašte i pretpostavke treba ozakoniti da Upravni odbor RF PIO bude konstituisan od ljudi koji su vlasnici imovine RF PIO, a to su zaposleni i penzioneri i koji su zainteresovani da njihovu imovinu ne može da razlači i otuđuje kako se kome prohte, pa onda govoriti ovo što je sada na sastanku reprezentovano.

  • Kako reče gospodin Dragoslav, lepo napisano i izgleda sve jednostavno i jasno a nije tako.
    Potpuno ispravna i prava ocena za tekst. Poštujem mišljenje i stručnost gospodina Mrdakovića, kao advokata i pravnika. Ali, po mom mišljenju, je sasvim nedorečena njegova tvrdnja da Fon PiO privatna institucija a još nedorečenije je mišljenje da su banjska lečilišta i specijalne bolnice, takodje privatno vlasništvo a ne državno. Prvo pitanje koje se samo po sebi postavlja jeste. Ako je Fond PiO privatno vlasništvo. ostali smo bez odgovora, ko je taj privatni vlasnik. On ima ime i prezime. Ako je gospodin Mrdaković mislio da su to poimenično živih 1.700.000 penzionera i oko 1.000.000 zaposlenih radnika. To su znači akcionari akcionarskog društva koje se zove Fond PiO. Što nemože biti ubedljivo, jer akcionari participiraju svojim novčanim učešćem u akcionarko društvo, upravljaju njima, stiču dobit i na kraju dele profit ako ga ima. A to u ovom slulčaju nije nikako. Odbijanjem doprinosa za penziono osiguranje od plate radnika, se isključivo vrši kao unapred uplaćena sredstva za raspodelu radniku kad stekne pravo na penziju, da od tih sredstava upravo dobija penziju. Što je slučaj i kod svih privatnih Fondova penzionog osiguranja. Srezmerno unapred uplaćenim sredstvima utvrdjuje se i iznos penzije. Šta je tu uloga države ? Država je osnovala službu-servis, koja će ta primanja primati i vršiti usluge, pravno tehničke i druge, svakom zaposlenom dok radi i svakom penzioneru kad stekne pravo na penziju. Taj servis država je nazvala Fond PiO. A propo toga, šta bi se desilo da država ugasi ovaj svoj servis. Jeli bi onda, mi vlasnici sami mogli da obavljamo taj posao, obzirom na tvrdnju da je to naše vlasništvo. Ubedjen sam da nebi. Ili bi mogli mi da osnujemo sličan servis i da ga bilo kako nazovemo, i naravno da ga plaćamo. Dakle, ovo nije dorečeno i jasno. objašnjeno.
    Drugo pitanje, raspolaganje imovinom banjskih lečilišta, je mnogo jasnije, država nije učestvovala novčano u izgradnju ovih lečilišta (po veštačkim nalazima) i po logici, nema ni pravo raspolaganja tim banjama. Medjutim, i tu nije dorečeno sve i nije jasno objašnjeno. Ko je odlučio uopšte da se od mojih ili bilo čijih doprinosa od plate za penziono osiguranje, dok sam radio, ili sada od plate za one koji još uvek rade, da se od tih para uopšte prave banjska lečilišta. Penzioneri sigurno nisu, sadašnji radnici takodje ne odlučuju sada.Ja bih lično voleo da mi veća penzija, nega da učestvujem u izgradnji banja. Dakle, opet je odluka donešena od onog istog servisa, koji je osnovala država i nazvala ga Fond PiO. S toga, nije sporno, ko je izgradio ove objekte, čijim su parama napravljeni, ali je sporno ko je njihov vlasnik, penzioneri i radnici ili država. Ako su penzioneri i radnici. Što će u njima ona lica koja to nisu, ili još bolje, zašto sam ja dužan da plaćam banjsko lečenje ako sam svojim novcem učestvovao delom u izgradnju tog objekta.
    Jedino čim se slažem i jasno je definisano od gospodina Mrdakovića, jeste, da penzioneri i radnici, kao privatni vlasnici ovih obejakata (ne Fond) treba da ugovorom urede ovo pitanje sa državom, bez posredovanja Fonda Pio, koji je servis za tekući rad. Ili, da država, prenese ta ovlašćenje na Fond kao svoj servis, da on sa vlasnicima uredi status titulara na ovim objektima. Dok se to ne uredi, jasno je da država nemože prodati imovinu koja nije njena. Kao što je i jasno, da penzioneri mogu sami prodati ono što su napravili dosad, dakle, sve banje i od dobijenog novca povećati sebi penzije. A onda će budući kupac, naplaćivati usluge banjskog lečenja, kao i sada što radi država. Ali će istovremeno i da, zarad veće svoje zarade, više ulagati u ove objekte. Za razliku od sadašnjeg stanja, gde država ne ulaže ništa, a naplaćuje usluge u svoju korist.

    • Karadjoglu: Uopste niste razumeli tekst. To sto je drzava konstituisala-formirala servis zvani Fond PIO ne znaci da su drzava i zaposleni u PIO vlasnici fonda PIO. Vlasnici fonda PIO su gradjani Srbije koji su od dela svojih plata izdvajali doprinose za PIO i potom je fond PIO privatna svojimna. Drugacije ponasanje zaposlenih u PIO i Vlade SRbijeje kriminal koji je doveo do zloupotrebama u upravljanju imovinom zbog cega je i doslo do urusavanja i zbog cega ce doci do propatsi fonda PIO. Jedini nacin da PIO opstane je da se njegovo upravljanje vrati u ruke penzionera i zaposlenih a drzava da vrati imovinu koju je prisvojila tako sto bi PIO dobio akcije u javnim preduzecima, zemljisnu rentu itd. Na takav nacin bi fon postao samoodrziv i ne bi bile potrebne budzetske inekcije fondu, kojima drzava ustvari vraca deo novca koji je u ranijim periodima potrosila nenamenski.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija