Aktivni u poznim godinama Foto albumi Zdravlje

Duži i zdraviji život zahvaljujući trčanju

Osobe starije od 50 godina koje redovno trče, sporije stare od onih koje žive sedelački, tvrdi se u američkom istraživanju objavljenom 2008. godine u Žurnalu interne medicine. 

Dr Džejms Fries (James Fries) sa kolegama sa Univerziteta Stenford, tokom 21 godine pratio je 538 osoba starih 50 i više godina koje su trčale više puta nedeljno (oko četiri sata sedmično) poredeći ih sa grupom koja je živela sedelačkim načinom života.

Dvadesetak godina kasnije, preminulo je 34% onih koji su bili neaktivni naspram 15% trkača. Ovi potonji su imali za 50% manji rizik da umru od kardiovaskularnih bolesti, ali su izloženi podjednakom riziku da umru od bolesti kao što su rak, neurološke bolesti, infekcije i sl. Nisu imali rizik da obole od artroze.

Duže su živeli aktivnim životom i i teškoće povezane sa starenjem javljale su se u proseku 16 godina kasnije. Bili su zdraviji u odnosu na neaktivne učesnike čak i u svojim devedesetim. 

– Dobrobiti vežbanja pokazale su se većima nego što smo očekivali – kaže Fries. Smatra da se ta razlika može objasniti nižim indeksom telesne mase i životnim navikama koje su generalno zdravije.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija